Mandatul celui mai harnic inspector școlar general s-a încheiat. Rezultatele sunt fantastice!

0
445

APLAUZE… Vinerea trecută, mandatul prof. Gabriela Plăcintă, inspectorul școlar general al județului Vaslui s-a încheiat, cu multe regrete și gânduri bune din partea cadrelor didactice din județ. A fost, fără îndoială, un mandat al reușitelor, pentru că doamna Plăcintă a demonstrat că este unul dintre cei mai activi și mai buni dascăli din județ, un manager bun și nepărtinitor, cu iubire pentru elevi. Și, mai presus, în cei patru ani de mandat, actualul inspector școlar general a demonstrat că vrea să schimbe fața învățământului vasluian. În mandatul domniei-sale, 212 școli și grădinițe au fost cuprinse în diverse programe de reparații, construcții noi sau modernizări, din care 69 sunt deja finalizate.

„Întreaga activitate a inspectorului școlar general a avut la bază convingerea că misiunea esențială este de a contribui substanțial la optimizarea tuturor activităților din domeniul învățământului, în armonie cu realitățile pieței europene a muncii, prin asigurarea accesului egal la educație, formare inițială și continuă de calitate, prin transformarea școlii în centru de resurse de învățare permanentă a întregii comunități locale, prin descentralizarea sistemului de învățământ preuniversitar și prin participarea la procesul decizional privind educația a tuturor actorilor sociali interesați.

În această perioadă, inspectorul școlar general s-a constituit în garant al învățământului de calitate prin promovarea culturi organizaționale centrate pe calitate și prin reconsiderarea argumentată a conceptului de calitate, din punctul de vedere al beneficiarului direct – elevul.

În activitatea complexă și de mare răspundere a Inspectoratului școlar Județean Vaslui, s-a ținut cont de recomandările, ordinele și dispozițiile Ministerului Educației și Cercetării, de sprijinul permanent al Prefecturii și Consiliului Județean Vaslui și de parteneriatul eficient cu consiliile locale.

Apreciem că echipa inspectoratului școlar a trecut printr-un eficient proces de dezvoltare a competențelor profesionale, de cunoaștere a legislației generale și specifice, a competențelor manageriale. S-a acționat pentru îmbunătățirea sistemului de comunicare a informației, atât descendent, cât și ascendent, prin dotarea unităților de învățământ și conexe cu mijloace informatizate, prin dezvoltarea competențelor de utilizare a acestor mijloace. În această perioadă, organigrama Inspectoratului școlar Județean Vaslui a fost regândită pentru o funcționare cât mai eficientă”,

se arată în bilanțul șefei ISJ Vaslui.

S-a luptat foarte mult pentru descentralizarea învățământului către local

Adevărata provocare pentru învățământul din județul Vaslui, în aceștia ani, a reprezentat-o descentralizarea, transferul de autoritate, responsabilitate și resurse în privința luării deciziilor și a managementului general și financiar către unitățile de învățământ și comunitatea locală. Pașii realizați în acest sens, spune Gabriela Plăcintă, sunt o continuare a măsurilor luate în anii precedenți.

„Transferul de decizie de la nivel central la cel local s-a desfășurat în ritmuri diferite, pe diversele domenii ale sistemului – curriculumul, evaluare și certificare, rețea școlară și fluxuri de elevi, conducerea și administrarea unității de învățământ, resursele și politicile de personal etc.

În ceea ce privește procesul de conducere a instituțiilor școlare din județul Vaslui, o importantă contribuție la creșterea calității managementului educațional, inclusiv a comunicării interpersonale și a cunoașterii culturii organizaționale, a fost asigurată prin organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct în cele două sesiuni.

Acest lucru a contribuit substanțial la stabilitate și conturarea unei viziuni de dezvoltare instituțională pe termen lung, la creșterea capacității decizionale și a autorității directorului, în interiorul și în afara școlii, la responsabilizarea managerului școlar, la crearea un parteneriat real școală-comunitate.

Astfel, numai în sesiunea septembrie – decembrie 2016 au fost scoase la concurs un număr de 151 posturi de director și 48 posturi de director adjunct. La concurs s-au înscris 128 de candidați pentru funcția de director și 39 de candidați pentru funcția de director adjunct. În urma desfășurării concursului au fost ocupate 84 posturi de director și 24 posturi de director adjunct.

În sesiunea iunie-iulie 2017 au fost scoase la concurs un număr de 67 posturi de director și 22 posturi de director adjunct. La concurs s-au înscris 52 de candidați pentru funcția de director și 19 candidați pentru funcția de director adjunct. În urma desfășurării concursului au fost ocupate 31 posturi de director și 13 posturi de director adjunct”, explică prof. Plăcintă.

Preocuparea pentru prevenirea și diminuarea abandonului școlar a constituit o prioritate a mandatului de inspector școlar general, cu atât mai mult cu cât factorii determinanți ai abandonului în județul Vaslui se multiplică și se diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai provocator în care sistemul de învățământ funcționează.

La nivelul județului Vaslui, datele statistice din timpul mandatului prof. Plăcint indică faptul că rata abandonului a rămas relativ constantă, în jurul procentului de 1,5%.

„Îmbucurător este faptul că, spre deosebire de anii anteriori, rata părăsirii timpurii a școlii este în scădere, de la 7,44% în 2015 la 7,2% în 2018. La aceasta a contribuit și faptul că, începând cu anul școlar 2015-2016, se implementează Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii. Totodată, la nivelul inspectoratului, în același an școlar a fost elaborată Procedura operațională privind reducerea fenomenelor de absenteism și abandon școlar. Această procedură are caracter obligatoriu în toate unitățile de învățământ din județul Vaslui și cuprinde o listă de activități de prevenție și intervenție, precum și strategii de combatere a abandonului școlar”,

spune inspectorul școlar general al județului Vaslui.

CONCLUZIE: „Aveți deplina mea recunoștință!”

„Pe parcursul întregii perioade de îndeplinire a misiunii de inspector școlar general al Inspectoratului școlar Județean Vaslui, am înregistrat o traiectorie ascendentă a activității în raport cu oferta managerială asumată la preluarea mandatului, făcând întotdeauna legătura dintre școală și comunitate.

Am încercat, cu fiecare treaptă parcursă, să consolidez rolul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, ca instituție de promovare a unui management educațional al calității care să faciliteze respectarea standardelor naționale și a indicatorilor de performanță în activitățile de predare-învățare și managementul unităților și instituțiilor de învățământ.

Am dat întotodeauna dovadă de receptivitate, transparență, înțelegere și empatie – au fost peste trei mii de audiențe acordate cu atenție specială tuturor solicitanților care au călcat pragul instituției – elevi, părinți, oameni ai școlii, încercând să-i îndrum și să le acord un ajutor esențial în rezolvarea problemelor pe care le aduceau în prim-plan.

Am căutat să ajung la o cunoaștere aprofundată a tuturor unităților de învățământ ale județului prin numeroase vizite pe teren, prin consilierea directorilor și a reprezentanților U.A.T.-urilor, într-un efort de armonizare a punctelor de vedere, în beneficiul învățământului.

Au rezultat multe unități școlare reconstruite din temelii prin diferite programe și, în consecință, mulți copii fericiți, care învață în școli noi-nouțe. Toate eforturile mele s-au îndreptat spre cultivarea excelenței și a calității, spre promovarea culturii autentice, a tradițiilor și a portului popular. În centrul preocupărilor mele s-a aflat mereu dezvoltarea învățământului rural și am reușit, de multe ori, să îndrept atenția asupra muncii de calitate a cadrelor didactice din școlile rurale, acolo unde au început să apară elevi laureați cu media 10 la examenele naționale.

Recunoașterea tuturor acestor eforturi ale mele s-a concretizat în premii, proiecte și parteneriate noi, gale ale excelenței, simpozioane, scrisori publice de mulțumire – dovezi ale unei conlucrări nemijlocite cu toți beneficiarii direcți și indirecți ai educației vasluiene.

Tuturor acestor colaboratori de nădejde, tuturor celor cu care am reușit să realizez lucruri marcate de trăinicie, cruțate de efemer: deplina mea recunoștință!”,

a precizat prof. Gabriela Plăcintă, la finalul bilanțului.
Print Friendly, PDF & Email

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.