Primarii de comune din județul Vaslui dau în judecată Guvernul! Înghețarea salariilor, decizie ilegală!

LA INSTANȚĂ… Președintele Asociației Comunelor din România (ACoR), filiala Vaslui, primarul comunei Fălciu, Neculai Moraru, a anunțat că Asociația va da în judecată Guvernul, pe motiv că actuala guvernare liberală a înghețat salariile din sistemul bugetar la nivelul lunii decembrie a anului 2020, cu încălcarea legii.

Primarul de Fălciu a spus că Guvernul României este acuzat de exces de putere și comportament abuziv, ca urmare a adoptării OUG 226/2020, fără dezbatere publică.

Primarii de comune din județul Vaslui susțin că acest act normativ, prin care se îngheață salariile din sectorul bugetar la nivelul lunii decembrie 2020, a fost emis fără a respecta prevederile Constituției și ale altor legi, astfel că au înaintat plângere prealabilă Guvernului, rezervându-și dreptul legitim de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, dacă în cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea plângerii nu se va adopta măsură solicitată.

„Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1332/31.XII.2020, a fost emisă cu nerespectarea prevederilor Constituției României, republicată, și a altor prevederi legale menționate la pct. I – VI, concluzionând în mod succint și fără echivoc, că Guvernul României și-a depășit vădit competența, acționând discreționar, manifestând dispreț atât față de prevederi constituționale, cât și de prevederi legale, fiind în prezența unui exces de putere de o gravitate extremă, vătămând drepturile întregului personal din administrația publică locală, inclusiv drepturile autorităților administrației publice locale care funcționează ca autorități administrative autonome, precumpănitoare fiind principiul legalității și cel al autonomiei locale.

Facem precizarea că potrivit prevederilor art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare: „(1) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său … trebuie să solicite autorității publice emitente …, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate fi formulată oricând. Față de cele de mai sus, vă rugăm, să procedați la depunerea tuturor diligențelor pentru abrogarea art. I și V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, act administrativ normativ DISCREțIONAR, ILEGAL și ILOGIC, rezervându-ne dreptul legitim și statutar de a ne adresa instanței de contencios administrativ competente, dacă în cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea prezentei plângeri nu veți adopta măsura solicitată, de altfel scontată.

De asemenea, pentru constatarea ilegalității, cel puțin a art. I și V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, ne adresăm și Avocatului Poporului“,

se arată în plângerea prealabilă înaintată de ACoR premierului Florin Cîțu.

„Este un demers susținut de toți colegii mei, primari de comune din județul Vaslui. Trebuie eliminate articolele din ordonanța de urgență 226/2020, prin care Guvernul a înghețat salariile din sistemul bugetar la nivelul lunii decembrie a anului 2020. Nu poți să iei decizii la Guvern, cu încălcarea legilor”,

a spus președintele ACOR Vaslui.

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: