Vai de capul lor de constructori! De ani de zile, se lucrează la Casa Armatei și nu se mai termină!

NU SE MAI POATE!… Sunt mulți, prea mulți ani de când se lucrează la fostul sediu al Casei Armatei, pentru a-l transforma în Centru Multicultural. Din păcate, deși bani au fost mereu, constructorul (sau constructorii) nu au fost în stare să termine lucrarea, deși de ani de zile se vorbește în CJ Vaslui despre termenele pentru finalizarea lucrărilor.

La ședința de pe 25 ianuarie, surpriză! Se propune un proiect pentru reactualizarea cifrelor de buget de la viitorul Centru Multicultural „Dimitrie Cantemir”, deși nu se avansează nicio dată aproximativă de finalizare a lucrărilor. Iată ce spune expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean, Dumitru Buzatu:

„Prin adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 252/04.01.2021, primită și înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Vaslui sub nr. 146/06.01.2021, se comunică faptul că – potrivit art. II alin. (1) din O.U.G. nr. 214/2020 privind modificarea și completare art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I – s-a aprobat prelungirea duratei contractelor de finanțare cu o perioadă de până la doi ani pentru obiectivele de investiții incluse în Programul național de dezvoltare etapa I pentru care nu a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor.

Totodată, prin art.III din același act normativ, se dă posibilitatea beneficiarilor PNDL etapa 1, pentru obiectivele de investiții pentru care sumele alocate de la bugetul de stat nu sunt suficiente în vederea finalizării, de a transmite o solicitare de finanțare.

Prin inițierea acestui proiect de hotărâre se are în vedere aprobarea devizului general actualizat, devizului general rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă). Conform adresei sus-amintite, hotărârea consiliului județean trebuie transmisă până pe data de 29.01.2021.

Din cauza faptului că, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, se stabilește un minim brut pe țară garantat în plată de 3.000 lei pentru domeniul construcțiilor, este necesar a se realiza actualizarea indicatorilor tehnico – economici obiectivul de investiții amintit, care au fost aprobați inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 15/2014 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă).

Menționăm că ultima modificare a indicațorilor tehnico-economici a fost făcută prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 65/2019″.

Deci, bani sunt, numai constructorul nu are chef de muncă și o lălăie la nesfârșit cu această lucrare. Pentru cei interesați de cifre, să spunem că finanțarea investiției se va face din bugetul local al Județului Vaslui și din bugetul de stat , după cum urmează:

  • Buget de stat: 20.507.091,307 lei
  • Bugetul Local: 474.049,851 lei.

One thought on “Vai de capul lor de constructori! De ani de zile, se lucrează la Casa Armatei și nu se mai termină!

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: