Prefectul Gologan, cu un pas în afara biroului nr. 1 din Prefectură! De ieri, nu mai este înalt funcționar public!

SCHIMBARE… Mircea Gologan nu mai este înalt funcționar public, ci doar demnitar public. Asta a decis Guvernul României, ca un prim pas pentru schimbarea tuturor prefecților și subprefecților din țară. Tot mai multe voci arată că USR va numi prefectul la Vaslui, în timp ce, probabil, Gologan se va mulțumi cu un post de subprefect.

Dar, până atunci, haideți să vedem ce a decis onor guvernul Câțu.

Art. I. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 250 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 250.

Statutul prefectului și al subprefectului

(1) Funcțiile de prefect și de subprefect sunt funcții de demnitate publică.

(2) Drepturile de natură salarială sunt stabilite prin reglementările privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.”

2. La articolul 251, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (21) – (23), care vor avea următorul cuprins:

“(21) Poate fi numită în funcția de prefect, respectiv de subprefect, persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  • a) este cetățean român și are domiciliul în țară;
  • b) se bucură de exercițiul drepturilor electorale;
  • c) are capacitate deplină de exercițiu;
  • d) nu a suferit condamnări penale, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • e) nu se regăsește în cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
  • f) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • g) a absolvit programe de formare specializată în vederea numirii într-o funcție de prefect sau subprefect, organizate de Institutul Național de Administrație, în condițiile legii.

(22) Condiția prevăzută la alin. (21) lit. g) se consideră îndeplinită în situația în care persoana care poate fi numită în funcția de prefect sau subprefect a absolvit programe de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, precum și dacă persoana a ocupat cel puțin un mandat întreg funcția de senator sau deputat.

(23) Pe perioada exercitării funcției de prefect sau subprefect, se suspendă contractul de muncă, respectiv, raportul de serviciu al acestuia, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.”

Mai pe scurt, liber la vagoane, la schimbarea prefecților cu persoane agreate de actuala guvernare.

Important: se reînființează funcția de secretar general al Prefecturii, funcție desființată de un număr de ani.

„Secretarul general al instituției prefectului asigură conducerea operativă a instituției prefectului, precum și stabilitatea funcționării acesteia, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele instituției. Secretarul general al instituției prefectului sprijină activitatea prefectului în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 255 și coordonează structura/structurile de specialitate prin care se realizează aceste atribuții”,

mai spune Guvernul, în OUG.

Se mai înființează în fiecare județ, respectiv în municipiul București funcționează un colegiu prefectural compus din prefect, subprefect, secretarul general al instituției prefectului și conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, care sunt organizate sau au sediul în județul respectiv sau în municipiul București, după caz.

În concluzie: față de trei șefi la Prefectură, până acum (un prefect și doi subprefecți) vom avea patru șefi, prin apariția postului de secretar general, cel care va sta în umbra prefectului. Treaba devine serioasă, nu glumă!

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: