ULTIMA ORĂ! Copiii vor sta la distanță de 1 metru în clase, geamurile sălilor se deschid în fiecare pauză, se va circula în școli doar pe benzi!

0
106

DRASTIC… Zeci de mii de copii vasluieni așteaptă să se întoarcă la școală. Însă, ceea ce-i așteaptă de luni pare că nu va fi pe placul lor. Practic, elevii nu se vor putea apropia unii de alții, nu vor face schimb de obiecte personale, până și pe băncile din curțile școlilor vor sta la distanță.

Ministerul Educației și cel al Sănătății au finalizat joi seară ordinul comun privind măsurile pentru redeschiderea școlilor, păstrând rata de infectare de 1 la mie ca limită maximă pentru scenariul verde – cea în care elevii de la toate clasele participă fizic la ore. Varianta finală face referire și la elevii care vor putea sta în continuare acasă și învăța online.

    Se recomandă distanțare de 1 metru între elevi, care vor purta masca în permanență. Preșcolarii nu sunt obligați să poarte mască.

    Orele de curs în format fizic într-o clasă se suspendă la apariția unui caz de infectare cu SARS-COV2, în cazul grădinițelor și claselor primare, și a două cazuri pentru gimnaziu și liceu.

    Închiderea întregii școli se decide punctual de către DSP împreuna cu conducerea școlii, dacă apar cazuri în rândul profesorilor

    Se pot face teste la cabinete școlare, dacă există acordul scris al părinților

Sunt precizate cele trei scenarii:

Scenariul 1: Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori

– Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicare tuturor normelor de protecție

Scenariul 2: Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori –

a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor protecție

b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

Scenariul 3: Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori –

  1. Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar

   b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studi

Cine poate continua școala online:

– Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ/conexe/instituțiilor de învățământ aflat în grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfășura activități didactice în sistem on-line numai în baza unei adeverințe emise de medicul de medicina muncii sau medicul curant (N.R.: Până acum se precizase doar medicul de medicina muncii). În acest caz conducerea unității /instituției va adapta orarul școlar în mod corespunzător sau va identifica alte soluții de derulare a cursurilor.

– Preșcolarii/elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardio-vasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală.

Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin (2), conducerile unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional online.

– Preșcolarii/elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicală a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la școală, la recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal.

Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin.(6), conducerile unităților de învățământ vor asigura desfășurarea procesului educațional în sistem online.

– Preșcolarii/elevii cu dizabilități, care optează pentru participarea la cursuri, în funcție de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice. Măsurile de protecție pentru învățământul special, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, vor fi adaptate nevoilor acestora, cu avizul DSP/DSPMB.

În situații justificate de infrastructură și resursele existente, unitățile de învățământ/unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem online cu aprobarea ISJ/ISMB.

Când se suspendă orele în format fizic și se trece în online 14 zile:

Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune în următoarele situații:

a) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar. În această situație se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare cursurile, după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă.

b) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal se efectuează ancheta epidemiologică și testarea contacților acestuia. Conducerea unității de învățământ va decide în urma consultării DSP/DSPMB dacă se impune carantinarea celor care fac parte din aceeași clasă sau suspendarea cursurilor, după caz.

c) La apariția a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal, se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare cursurile, după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă. Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unității de învățământ/instituției conexe, după consultarea DSP/DSPMB.

(2) DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/auxiliar.

(3) La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul unității de învățământ. Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.

DSP/DSPMB au obligația să informeze unitatea/instituția conexă/instituția de învățământ superior și cabinetul medical din cadrul acestora despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi/studenți/personalul din unitățile/instituțiile de învățământ în vederea întreprinderii măsurilor necesare.

Conducerile unităților de învățământ/ unităților conexe desemnează un responsabil, dintre angajații proprii, cu atribuții de coordonare a activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2. Persoana desemnată va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, DSP/DSPMB, precum și ai autorităților administrației publice locale.

Măsurile concrete de organizare și de distanțare:

Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice:

a) Organizarea circuitelor în interiorul școlii prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, de deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe corespunzatoare între persoane.

La intrarea în școală și pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini.

Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.

b) Organizarea sălilor de clasă:

• Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de minim 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc) nu permite distanțarea fizică de minim 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi.

• Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi # 1 sală”;

• Este interzis schimbul de obiecte personale;

• Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei ;

• Se recomandă evitarea experimentelor practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi;

• Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență, în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor, atât în interior și exterior.

c) Organizarea grupurilor sanitare

• Este obligatorie asigurarea permanentă a substanțelor dezinfectante și a prosoapelor din hârtie, de unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele din material textil;

• Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent, conform planului de curățenie și dezinfecție de la nivelul unității;

d) Organizarea curții școlii

• Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanțarea fizică;

• Spațiile de recreere prevăzute cu jucării de exterior vor fi curățate, igienizate cu jet de apă și apoi dezinfectate cu soluții avizate pentru suprafețe, zilnic și înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de învățământ;

Organizarea accesului în unitatea de învățământ

• Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate de către conducerea unității de învățământ;

• Este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială;

• Căile de acces (de tip poartă sau ușă) vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.

Conducerile unităților de învățământ preuniversitar/conexe pot stabili norme proprii cu privire la măsurarea temperaturii la intrarea în unitate.

• După dezinfecția mâinilor, elevii vor fi îndrumați direct în sălile de clasă;

Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepționale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ. Părinții/însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare.

Daniel Tănăsuc

Print Friendly, PDF & Email

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.