Reguli drastice pentru dezvoltatorii imobiliari! Niciun bloc nu se va mai construi în Vaslui fără locuri de parcare!

DECIZIE… „Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă acestea sunt asigurate în afara domeniului public”.

Acesta este primul articol din hotărârea de Consiliu Local care va stabili în Vaslui o serie de clarificări privind locurile de parcare la construcțiile noi.

Practic, de acum înainte nu se va mai construi în reședința de județ nici un bloc fără să existe locuri de parcare bine delimitate, pe domeniul privat al celui care solicită autorizația de construcție, se arată în hotărârea de Consiliu Local care va fi dezbătută în cursul zilei de joi.

Hotărârea de CL vorbește de „Aria desfășurată (Ad)”, cea care intervine în calculul coeficientului de utilizare a terenului (C.U.T.), dar și de „Aria utilă (Au)”, care intervine în calculul necesarului de parcaje, respectiv suprafața încăperilor în care se desfășoară funcțiunea autorizată.

Important de știut este că prevederile prezentului regulament nu se vor aplica retroactiv la construcțiile existente, ci doar la cele care se vor ridica de acum înainte în oraș.

Pentru construcțiile administrative (sediile serviciilor descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, sedii și filiale de partide, sedii de sindicate, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, sedii de birouri, construcții financiar – bancare etc.) s-au stabilit următoarele măsuri:

– Se va asigura 1 loc de parcare la 80 mp din aria desfășurată, pentru funcțiuni care nu generează trafic de utilizatori

– Se va asigura 1 loc de parcare la 40 mp din aria desfășurată, pentru funcțiuni care generează trafic (acces public la ghișee, birouri, relații cu publicul).

„Atunci când construcțiile cuprind săli de conferințe și alte spații destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare”, se arată în regulament.

În cazul construcțiilor comerciale (spații comerciale, spații prestări servicii, complexe comerciale) se prevăd următoarele reguli:

a) Nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spații cu suprafață utilă mai mică de 50 mp;

b) Se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru fiecare 35 mp din suprafața utilă a ariei de vânzare pentru spații cu suprafață utilă mai mare de 50 mp;

c) Se va asigura 1 loc de parcare la 50 mp suprafață utilă de vânzare, pentru funcțiuni comerciale cu număr redus de clienți (comerț specializat, produse care nu sunt de larg consum: anticariate, galerii de artă, desfacere de produse manufacturiere, desfacerea unor produse dedicate exclusiv unor anumite categorii profesionale sau de utilizatori, etc.) pentru spații cu suprafața utilă mai mare de 50 mp;

d) Pentru angajați se va asigura un supliment de 20%, față de numărul total de locuri de parcare.

Dar, ceea ce-i interesează cel mai mult pe dezvoltatorii imobiliari este numărul de locuri de parcare la viitoarele blocuri de locuințe din Vaslui.

Regulamentul și hotărârea de CL prevăd că în cazul construcțiilor de locuințe unifamiliale, semicolective sau colective, locurile de parcare necesare se vor calcula după cum urmează:

a) Se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilă de maximum 100 mp;

b) Se vor asigura minimum 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilă mai mare de 100 mp;

c) Minimum 40% din totalul locurilor de parcare pentru locuințele colective vor fi prevăzute în spații acoperite (spații exterioare – pergole sau spații interioare);

d) La locuințele colective, la locurile de parcare se va adăuga un supliment de 20% pentru vizitatori;

e) În cazul vânzării/ închirierii unei unități locative, din cadrul unei locuințe colective, semicolective sau colective mici, ce dispune deja de asigurarea locurilor de parcare acestea vor rămâne la dispoziția noului locatar.

Daniel Tănăsuc

Lasă un răspuns

Facebook
error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: