EXCLUSIV! Iată ce amendamente au depus parlamentarii PSD de Vaslui, pentru salvarea județului! Așteptăm reacția celor de la Putere!

PROPUNERI… Județul Vaslui este o zonă cu mari probleme sociale și economice. Tocmai de aceea, în aceste zile, grupul de deputați și senatori PSD de Vaslui a depus o serie de amendamente la legea bugetului de stat, amendamente extrem de necesare pentru funcționarea județului în 2021.

Se cer bani pentru funcționarea unor unități extrem de importante, cu mii de beneficiari, cum este DGASPC, bani pentru a avea drumuri județene în stare bună sau fonduri pentru funcționarea Consiliului Județean și a celor 86 de primării.

Iată, în premieră pentru locuitorii județului, ce au propus parlamentarii PSD de Vaslui, propuneri extrem de importante pentru funcționarea județului și care vor fi dezbătute în Parlament în zilele următoare:

„Se propune suplimentarea sumei din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Județului Vaslui cu suma de 119.999 mii lei.

Autori: deputați Adrian Solomon, Irinel Ioan Stativă, Eduard Andrei Popica și senator Gabriela Crețu plus  Grup parlamentar PSD

Cele 3 poziții pentru finanțarea DGASPC Vaslui însumează în total 107.308 mii lei (în anul 2020, suma utilizată la nivelul instituției a fost de 156.821 mii lei), iar prin proiectul de buget întocmit de ordonatorul terțiar de credite reiese un necesar de fonduri în valoare totală de 227.307 mii lei, din care doar cheltuielile salariale sunt în cuantum de 140.629 mii lei.

În același timp, necesarul pentru funcționarea celor 4 centre școlare de educație incluzivă și a centrului județean de resurse și asistență educațională este de 5.523 mii lei, iar prin anexa nr. 4 ni s-au alocat doar 2.332 mii lei.

Comparând sumele cheltuite în anul 2020, cele alocate prin proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021 și cele solicitate de ordonatorii terțiari de credite pentru funcționarea în anul 2021, se observă faptul ca 5 unități subordinate Consiliului Județean Vaslui riscă să nu mai poată funcționa începând cu semestrul II al anului 2021. Sursa: Fondul de rezervă al prim-ministrului”

” Se propune suplimentarea TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale cu suma de 29.327 mii lei.

Autori: deputați Adrian Solomon, Irinel Ioan Stativă, Eduard Andrei Popica și senator Gabriela Crețu plus  Grup parlamentar PSD

Prin Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 a fost alocată pentru întreținerea drumurilor județene și comunale, suma de 15.882 mii lei, din care Consiliul județean a repartizat către unitățile administrative teritoriale din județul Vaslui suma de 2.430 mii lei, rămânând la dispoziția noastră suma de 13 452 mii lei pentru reparația și întreținerea drumurilor județene.

Analizând execuția bugetului local al județului Vaslui, la capitolul 84 “Transporturi”, am constatat că UAT Județul Vaslui a cheltuit mai mult cu 29.327 mii lei, pentru întreținerea drumurilor județene, decât s-a alocat prin Legea nr. 5/2020, pentru a asigura o viabilitate corespunzătoare drumurilor județene, bani ce au fost alocați din resurse proprii ale instituției.

Având în vedere că suma de 15.841 mii lei, alocata prin proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, este total insufientă pentru a întreține și repara un număr de 2.000 km drumuri județene/comunale, iar prin programul anului 2021 ne dorim sa alocăm sume acestui capitol măcar la nivelul execuției din 2020.

Sursa: Fondul de rezervă al prim-ministrului”

” Se propune majorarea sumei alocate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al județului Vaslui cu suma de 53.857 mii lei.

Autori: deputați Adrian Solomon, Irinel Ioan Stativă, Eduard Andrei Popica și senator Gabriela Crețu plus  Grup parlamentar PSD

Unitatea administrativ-teritorială Județul Vaslui are în implementare în acest moment un număr de 13 proiecte pentru care beneficiem de fonduri europene nerambursabile, în valoare de peste 293.000.000 lei, pentru care avem nevoie urgentă de resurse financiare pentru a asigura cofinanțarea și prefinanțarea în vederea finalizării investițiilor începute.

La acestea se mai adaugă și proiectele unităților subordonate (D.G.A.S.P.C. Vaslui, Muzeul Județean “{tefan cel Mare” Vaslui, Spitalul Județean de Urgență Vaslui) a căror cofinanțare trebuie asigurată tot din veniturile proprii ale consiliului județean.

Instituția a reușit să atragă resursele financiare pentru o parte din investițiile de interes public județean, însă pentru responsabilitățile ce ii revin in perioada viitoare cu privire la dezvoltarea județului este necesară o creștere a lichidităților financiare disponibile la nivelul bugetului Județului Vaslui.

Astfel, majorarea este necesară pentru asigurarea finanțării investițiilor din fonduri propriu și respectarea tuturor angajamentelor, dar și pentru asigurarea cofinanțării tuturor proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aflate în derulare la nivelul județului.

Sursa: Fondul de rezervă al prim-ministrului”

„Am depus împreună cu colegii parlamentari PSD din județul Vaslui mai multe amendamente la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Ele vizează, în primul r=nd, suplimentarea alocațiilor bugetare pentru finantarea cheltuielilor privind protectia copilului, drumurile județene si comunale, precum și echilibrarea bugetelor locale.

Toate aceste amendamente vin să asigure finanțarea acestor capitole bugetare la nivelul minim prevăzut de legile în vigoare și nu sunt nevoi excepționale.

Pentru bunul mers al administrațiilor publice locale din judetul nostru este absolut necesar ca guvernul să înțeleagă că nu poate finanța bugetele județelor după culoarea politica a celor aleși de cetățeni să gestioneze treburile publice.

Nevoile de finanțare trebuie asigurate pentru tot anul, și nu pentru jumătate de an sau mai puțin.

Un alt amendament se referă la mărirea alocatiilor și aici trebuie să vedem atitudinea unor colegi parlamentari, precum dl. Tătaru, dl Bîca sau dl. Botez , susținătorii guvernului Cîțu si dușmanii copiiilor noștri”, a susținut deputatul Adrian Solomon.

Nr. crt.Articolul din lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ grupa/titlul/articol/alineatText amendament propus (autor, apartenenţă politică)Motivaţia amendamentului/ sursa de finanţareMotivaţia respingerii (numai pt. comisii)
  1.          Art.15. – Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 este de 5.380 lei.              Art.15. – Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 este de 5.429 lei.   Autori: deputaţi Adrian Solomon, Irinel Ioan Stativă, Eduard Andrei Popica şi senator Gabriela Creţu +  Grup parlamentar PSD    Nu se justifică diminuarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, cu atât mai mult cu cât, din datele comunicate de INS, media câştigurilor salariale medii brute realizate în anul 2020 a fost de 5396 lei, în ultimul trimestru din 2020 media fiind de 5641 lei.   Sursa: Fondul de rezervă al prim-ministrului 
2.  Art.16. – Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:   asiguratului sau pensionarului, la 5.380 lei;  b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.690 lei.    Art.16. – Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:   a)  asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei;   b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.715 lei.   Autori: deputaţi Adrian Solomon, Irinel Ioan Stativă, Eduard Andrei Popica şi senator Gabriela Creţu +  Grup parlamentar PSD    Nu se justifică diminuarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.   Sursa: Fondul de rezervă al prim-ministrului 
Nr. crt.Articolul din lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ grupa/titlul/articol/alineatText amendament propus (autor, apartenenţă politică)Motivaţia amendamentului/ sursa de finanţareMotivaţia respingerii (numai pt. comisii)
   Anexa nr. III/20/01 Ministerul Muncii și Protecției Sociale Titlul XI Asistență socială  Se propune suplimentarea sumei necesare pentru plata alocaţiilor de stat pentru copii cu suma de 1.716.385.000 lei   Autori: deputaţi Adrian Solomon, Irinel Ioan Stativă, Eduard Andrei Popica şi senator Gabriela Creţu +  Grup parlamentar PSD    Suma propusă a fi suplimentată ar face posibilă plata alocațiilor de stat pentru copii începând cu drepturile aferente lunii iulie 2021 în cuantumul de 600 de lei pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 2 ani, respectiv 0 și 18 ani în cazul copiilor cu handicap și în cuantum de 300 de lei pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, așa cum au fost stabilite prin Legea nr.14/2020.   Sursa: Fondul de rezervă al prim-ministrului             
 Anexa nr. 4/poziția 39   TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului    Se propune suplimentarea sumei din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Județului Vaslui cu suma 119.999 mii lei.   Autori: deputaţi Adrian Solomon, Irinel Ioan Stativă, Eduard Andrei Popica şi senator Gabriela Creţu +  Grup parlamentar PSD    Cele 3 poziții pentru finanțarea DGASPC Vaslui însumează în total 107.308 mii lei (în anul 2020 suma utilizata la nivelul instituției a fost de 156.821 mii lei), iar prin proiectul de buget întocmit de ordonatorul terțiar de credite reiese un necesar de fonduri în valoare totală de 227.307 mii lei, din care doar cheltuielile salariale sunt în cuantum de 140.629 mii lei. În același timp, necesarul pentru funcționarea celor 4 centre școlare de educație incluzivă și a centrului județean de resurse și asistență educațională este de 5.523 mii lei, iar prin anexa nr. 4 ni s-au alocat doar 2.332 mii lei. Comparând sumele cheltuite în anul 2020, cele alocate prin proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021 și cele solicitate de ordonatorii terțiari de credite pentru funcționarea în anul 2021, se observă faptul ca 5 unități subordinate Consiliului Județean Vaslui riscă să nu mai poată funcționa începând cu semestrul II al anului 2021.   Sursa: Fondul de rezervă al prim-ministrului   
   Anexa nr. 6/poziția 39   TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale  Se propune suplimentarea TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale cu suma de 29.327 mii lei.   Autori: deputaţi Adrian Solomon, Irinel Ioan Stativă, Eduard Andrei Popica şi senator Gabriela Creţu +  Grup parlamentar PSD    Prin Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 a fost alocată pentru întreținerea drumurilor județene și comunale suma de 15.882 mii lei, din care consiliul județean arepartizat către unitățile administrative teritoriale din județul Vaslui suma de 2.430 mii lei, rămânând la dispoziția noastră suma de 13 452 mii lei pentru reparația și întreținerea drumurilor județene. Analizând execuția bugetului local al județului Vaslui, la capitolul 84 “Transporturi”, am constatat că UAT Județul Vaslui a cheltuit mai mult cu 29.327 mii lei, pentru întreținerea drumurilor județene, decât s-a alocat prin Legea nr. 5/2020, pentru a asigura o viabilitate corespunzatoare drumurilor județene, bani ce au fost alocați din resurse proprii ale instituției. Având în vedere că suma de 15.841 mii lei, alocata prin proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, este total insufientă pentru a întreține și repara un număr de 2.000 km drumuri județene/comunale, iar prin programul anului 2021 ne dorim sa alocăm sume acestui capitol măcar la nivelul execuției din 2020.   Sursa: Fondul de rezervă al prim-ministrului   
   Anexa nr. 7 /poziția 39   TVA pentru echilibrarea bugetelor locale  Se propune majorarea sumei alocate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al județului Vaslui cu suma de 53.857 mii lei.   Autori: deputaţi Adrian Solomon, Irinel Ioan Stativă, Eduard Andrei Popica şi senator Gabriela Creţu +  Grup parlamentar PSD    Unitatea administrativ-teritorială Județul Vaslui are în implementare în acest moment un număr de 13 proiecte pentru care beneficiem de fonduri europene nerambursabile în valoare de peste 293.000.000 lei, pentru care avem nevoie urgentă de resurse financiare pentru a asigura cofinanțarea și prefinanțarea în vederea finalizării investițiilor începute. La acestea se mai adaugă și proiectele unităților subordonate (D.G.A.S.P.C. Vaslui, Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, Spitalul Județean de Urgență Vaslui) a căror cofinanțare trebuie asigurată tot din veniturile proprii ale consiliului județean. Instituția a reușit să atragă resursele financiare pentru o parte din investițiile de interes public județean, însă pentru responsabilitățile ce ii revin in perioada viitoare cu privire la dezvoltarea județului este necesară o creștere a lichidităților financiare disponibile la nivelul bugetului Județului Vaslui. Astfel, majorarea este necesară pentru asigurarea finanțării investițiilor din fonduri propriu și respectarea tuturor angajamentelor, dar și pentru asigurarea cofinanțării tuturor proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aflate în derulare la nivelul județului.   Sursa: Fondul de rezervă al prim-ministrului   

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: