Astăzi, este Ziua Protecției Civile! Să le urăm „La Mulți Ani!” salvatorilor de la ISU Vaslui!

BRAVI SALVATORI… Ziua de 28 februarie este Ziua Protecției Civile din România, o zi în care salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Podu Înalt” Vaslui pot spune că și-au făcut datoria, au intervenit la timp și au salvat bunuri și vieți omenești, sunt pregătiți să intervină în orice situație limită va apărea.

Primul document scris referitor la organizarea protecției civile în România îl constituie Înaltul Decret Regal nr. 468 din 28 februarie 1933 prin care se aprobă Regulamentul Apărării Pasive Contra Atacurilor Aeriene, ca o necesitate a protejării populației civile, rezultată în urma efectelor devastatoare ale primului război mondial. În timpul celui de-al II-lea război mondial structura a funcționat sub denumirea de Comandamentul Apărării Pasive, în cadrul Ministerului Aerului și Marinei.

După 1945 și pe toată durata postbelică a „războiului rece” concepția și structurile organizatorice – care funcționau în cadrul Ministerului Forțelor Armate – au fost influențate de potențialul pericol al folosirii de către inamic a armelor de nimicire în masă, în mod deosebit al armei nucleare. Anul 1952 marchează momentul când în România au fost organizate primele state-majore ale apărării antiaeriene regionale, cu servicii specializate la nivelul localităților și unităților economice.

În 1978 a apărut primul instrument legislativ modern – Legea nr. 2, consfințind implementarea concepției moderne de apărare civilă.

Transformările produse după Revoluția din Decembrie 1989 au determinat perfecționarea activităților de protecție civilă, la 11 mai 1990 România ratificând Protocoalele Adiționale nr. 1 și 2 la Convenția de la Geneva din 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate.

În 1996 a fost promulgată Legea 106 – cel mai complet act normativ pe linia protecției civile, racordat la cele mai noi structuri europene ale timpului, ce a consfințit și schimbarea titulaturii instituției, aparținătoare de Ministerul Apărării Naționale. Procesul de structurare și modernizare a protecției civile a continuat, fiind statutat prin Legea 481/2004.

Profesionalismul personalului din structurile protecției civile a fost probat în multe ocazii în acești de ani de existență: la inundațiile catastrofale din anii 1970, 1975, 1999, 2000 și 2001; cutremurele devastatoare din 1940 și 1977; secetele prelungite; accidentul de la Centrala nucleară-Cernobîl; accidentele aviatice și tehnologice; alunecările de teren cu impact catastrofal asupra localităților.

După 11 septembrie 2001 strategia și concepția protecției populației civile s-au schimbat profund, în special datorită creșterii amenințărilor determinate de atacurile teroriste. A crescut preocuparea responsabililor tuturor componentelor Sistemului Național de Apărare, inclusiv a protecției civile, în a căuta mijloace și metode de răspuns adecvate pentru fiecare situație de urgență civilă.

În decembrie 2004, prin fuzionarea Comandamentului Protecției Civile cu Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari și a structurilor județene corespondente, a luat ființă Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – IGSU, cu structuri similare în teritoriu și o complexă structură organizatorică de sprijin la nivelul administrației publice centrale și locale. Componentă a Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, IGSU este elementul integrator și coordonator la nivel național al tuturor instituțiilor cu atribuții în managementul situațiilor de urgență.

„Ziua Protecției Civile din România ne oferă deosebita onoare de a adresa tuturor specialiștilor de protecție civilă cele mai calde felicitări pentru activitatea desfășurată, putere de muncă, sănătate și succes în îndeplinirea misiunilor”, este mesajul conducerii IGSU. Daniel Tănăsuc

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: