Vasluienii trebuie să știe aceste lucruri! Iată condițiile în care sucursala Vaslui a Aquavas SA acționează în oraș!

CLARIFICĂRI LEGALE… Pe fondul nemulțumirii unora dintre abonații sucursalei Vaslui a Aquavas SA, conducerea unității a realizat o informare către zecile de mii de abonați din oraș, în care sunt prezentate modalitățile de lucru prevăzute de lege și care sunt atribuțiile reale ale operatorului de apă-canal din municipiul reședință.

„Începând cu 1 ianuarie 2016, ținând seama de modificările legislative care au apărut, precum și de obligațiile operatorului de servicii conform „Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare” articolele 7.15 si 30.5.(b), vă informăm că:

– „Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006”, a fost modificată prin Legea 224/24 iulie 2015 publicata in Monitorul Oficial al României, nr.570/30 iulie 2015.

– „Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006,” modificata, a fost republicată in Monitorului Oficial al României, nr. 679/07 septembrie 2015.

Începând cu 28 septembrie 2018, a intrat in vigoare Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.490 din23 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea
asociațiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.43 din 18 ianuarie 2008, precum și orice alte prevederi contrare.

Având în vedere faptul că legislația aduce unele modificări importante in relația operator – utilizator, pentru clarificare vă informăm asupra unor articole care privesc direct aceasta.

Facem precizarea că și pe factura pentru utilizatori persoane fizice și juridice (atât față, cât și verso) există informații importante (conform prevederilor legale) cu privire la relația operator – utilizator si reprezintă un mijloc de informare deosebit de important.

1. Proprietatea într-un condominiu (bloc, scară), conform prevederilor Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cuprinde pe lângă locuință, locurile de trecere, scările și casa scărilor și coridoarele; pereții perimetrali și despărțitori dintre proprietăți și/sau spațiile comune; subsolul; coșurile de fum; holurile; instalațiile de apă și canalizare, electrice, de telecomunicații, de încălzire și de gaze de la branșament/racord până la punctul de distribuție către părțile aflate în proprietate individuală; canalele pluviale; paratrăsnetele; antenele colective; podul; pivnițele, boxele, spălătoria, uscătoria; ascensorul; interfonul – partea de instalație de pe proprietatea comună; rezervoarele de apă; centrala termică proprie a clădirii; crematoriul; tubulatura de evacuare a deșeurilor menajere; structura de rezistență; fațadele; acoperișul; terasele, atât cele cu care a fost înzestrată clădirea în timpul construcției sau cu care a fost dotată mai târziu de către proprietari.

2. Contractarea serviciului de furnizare a apei se face la branșamentul condominiului (bloc, scară), aspect prevazut la art.31.(5) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „Indiferent de sistemul de distribuție a apei în condominiu (bloc, scară), contractarea individuală a furnizării/prestării serviciului cu utilizatorii din condominiu se face în punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalația interioară a condominiului, respectiv contorul montat la branșamentul condominiului, pentru alimentarea cu apă, și căminul de racord, pentru preluarea la canalizare”;

Până la încheierea contractelor de furnizare a apei cu reprezentatul legal al locatarilor, împărțirea consumurilor o face operatorul de servicii, pentru ca locatarii să beneficieze de acest serviciu”, anunță conducerea sucursalei Vaslui.

Operatorul a început contractarea cu asociațiile de locatari sau proprietari din municipiul Vaslui. Deja, un număr de 12 asociații de locatari fac repartiția consumurilor in imobile, la data de 1 februarie 2021, conform Legii nr. 196/2018.

„Facturarea consumului de apă se face ținând seama de art.31.(7)(b) din „Legea serviciului de alimentare cu apă si canalizare nr. 241/2006”, modificată prin „Legea 224”/24 iulie 2015, care prevede că operatorul este obligat, până la încheierea contractului de furnizare cu reprezentantul legal, „să repartizeze pe fiecare unitate imobiliară consumul de apă înregistrat de contorul montat la branșamentul condominiului; diferența dintre consumul înregistrat de contorul de branșament și suma consumurilor individuale se repartizează egal pe unitatea imobiliară și se facturează individual”;

Conform art 31. Alin(7) lit (b) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006 republicată, cu modificările si completările ulterioare, diferența dintre cantitatea de apă înregistrata de contorul de branșament si suma consumurilor interioare se repartizează egal pe fiecare unitate imobiliară.

Referitor la diferența de consum facturată, precum și modul de reglare a consumului, facem trimitere la prevederile art.14 alin(1) si (2) din contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, care prevăd: „Facturarea se face lunar, în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efectiv determinate sau estimate, potrivit contractului încheiat cu operatorul de serviciu

În cazul facturării unor cantități estimate, regularizarea consumului se realizeaza la facturarea serviciilor pentru luna următoare și/sau în luna efectuării citirii contorului de branșament”, explică șefii sucursalei Vaslui.

Locatarii din condominii, împreună cu reprezentantul legal al acestora (Asociația de proprietari) au obligația legala de a lua toate măsurile, astfel încât toata apa furnizată in condominiu (bloc, scară) să ajungă la utilizatori, evitând apariția diferențelor dintre înregistrarea contorului de branșament si suma consumurilor de pe acel branșament care sunt suportate in totalitate de către utilizatori.

Constituirea unei forme de organizare de genul asociatie de locatari sau proprietari este obligatorie.  Dar, cine o respectă?

Ca atare, până la încheierea contractelor de furnizare a apei cu reprezentatul legal al locatarilor, împărțirea consumurilor o face operatorul de servicii, în speță sucursala Vaslui, pentru ca locatarii să beneficieze de acest serviciu.

Conform art.63 din Legea nr.196/2018 privind „înfiintarea, organizarea și funcționarea asociatiilor de proprietari și administrarea condominiilor”, administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și/sau modernizarea, după caz, a proprietății comune aferente condominiului sunt în sarcina asociației de proprietari, iar cheltuielile legate de aceste activități reprezintă cheltuieli comune”.

De asemenea, citirea repartitoarelor de costuri (apometre) și repartizarea consumurilor pe utilizatorii din condominii revine exclusiv reprezentantului legal (Asociația de proprietari).

Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, la art. 53 prevede: „Stabilește modalitățile și tranșele de plată a contribuțiilor fiecărui proprietar, pentru fiecare din categoriile de cheltuieli, conform reglementarilor in vigoare” .

În cheltuielile asociației de proprietari sunt incluse, conform  art.88, și „cheltuieli cu privire la „citirea, calculul si gestiunea consumurilor individuale de apa rece(…)”.

Referitor la cota de TVA aplicată serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare Art.291 alin(2). lit (i)- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (începând cu data de 01.01.2019), prevede aplicarea cotei reduse de 9%, asupra bazei de impozitare pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare.

Daniel Tănăsuc

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: