Deci, ne-am lămurit! Unul din subprefecții de Vaslui va fi „șeful serviciilor”, iar secretarul general al Prefecturii va fi „șeful secretarilor”!

CLARIFICĂRI… Aseară, Guvernul a aprobat o serie de modificări la Codul Administrativ, care privesc modul de lucru al noilor structuri în teritoriu, respectiv Instituțiile Prefectului din toată țara.

Trebuie spus că, în baza acestor modificări, unul dintre cei doi subprefecți de Vaslui – cel mai probabil, Mircea Gologan, actualul prefect, care va schimba cât de curând biroul din Prefectură – va avea atribuții „pe linia protecției informațiilor clasificate”.

Guvernul a stabilit că de acest lucru se va ocupa „subprefectul desemnat de prefect ca șef al structurii de securitate, conform prevederilor legale în vigoare”.

„Șeful structurii de securitate este desemnat subprefectul care coordonează activitatea serviciilor publice deconcentrate”, a stabilit Guvernul.

Adică, Gologan va face ceea ce a făcut și până acum, va coordona toate serviciile speciale din județ, în timp ce prefectul Lăudatu va trebui să aștepte vreo informație, ceva de genul „copil de mingi”…


Am aflat, tot aseară, cu ce se va ocupa viitorul secretar general al Prefecturii Vaslui. ~n general, va avea sarcinile de pe vremuri ale foștilor secretari de Prefectură, inclusiv coordonarea – un fel de șef – secretarilor de primării.

„ (1) Secretarul general al instituției prefectului are următoarele atribuții principale:

a) asigurarea stabilității funcționării instituției prefectului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele instituției prefectului.

b) sprijinirea activității prefectului în exercitarea atribuțiilor privind verificarea legalității, prevăzute la art. 255 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

c) coordonarea structurii/structurilor de specialitate prin care se realizează atribuțiile privind verificarea legalității de către prefect;

d) elaborarea proiectului regulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;

e) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;

f) monitorizarea primirii, distribuirii corespondenței și urmărirea soluționării acesteia în termenul legal;

g) elaborarea de studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;

h) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituția prefectului și publicării în monitorul oficial local al județului ori al municipiului București, precum și pe pagina de internet a instituției prefectului;

i) îndrumarea secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;

j) gestionarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;

k) urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției prefectului;

l) înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și la arhivarea documentelor;

m) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția celor care conțin informații clasificate;

n) asigurarea secretariatului comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene;

o) urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de prefect;

p) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect”.

Nimic nou sub soare, față de ceea ce făcea Cupșan în urmă cu 10-12 ani în urmă! Chiar așa, oare nu se întoarce Cupșan pe acest post, că tare i-a mai plăcut…
Daniel Tănăsuc

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: