Viceprimar cu ora la Primărie! Explicația ISJ Vaslui legata de angajarea la scoala 6 a viceprimarului Mândru!

Viceprimarul Vasluiului, Cătălin Mândru, este singurul viceprimar din țara care activează la școala 6, dimineața, iar la amiază vine la birou, la Primărie.

Situația este cunoscuta de ceva timp de angajații primăriei, care bârfesc pe la colturi, legat de incompatibilitatea vicelui.

În aceasta dupa-amiaza, conducerea ISJ Vaslui a încercat să-l scoată basma curata pe „citatul” Vice de la USR.

Referitor la repartizarea pentru încadrarea în sistem plata cu ora a domnului profesor Mândru Cătălin.
Repartizare pe post:
Domnul profesor pentru învățământul primar Mândru Cătălin a fost repartizat pentru încadrarea în sistem plata cu ora pe postul de învățător de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Vaslui în data de 18.03.2021, în ședință de repartizare organizată de ISJ Vaslui, în conformitate cu art.103 alin. 3 din Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2020-2021.
Angajarea pe post
Angajarea domnului Mândru Cătălin va fi făcută de unitatea școlară, în baza deciziei emise de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și a avizului unității școlare. Condițiile de salarizare și de desfășurare a activității vor fi stabilite la semnarea contractului de către părți.
Respectarea condițiilor de compatibilitate
În conformitate cu art. 87 alin. 3 din Legea 161/2003 “Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice”.
ART. 462 din Codul Administrativ aprobat prin OUG 57/2019 prevede:
  ”Funcţii sau activităţi care nu sunt incompatibile cu funcţia publică
  (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, prin care se stabilesc funcţiile sau activităţile care nu sunt incompatibile cu funcţia publică.
  (2) Activităţile în domeniul didactic pe care funcţionarii publici le pot desfăşura, în condiţiile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, sunt activităţile desfăşurate de funcţionarii publici care ocupă funcţii didactice în instituţiile de învăţământ de stat sau private autorizate/acreditate în condiţiile legii ori care au calitatea de formator, mentor sau persoană-resursă în cadrul programelor de formare profesională a adulţilor organizate în condiţiile actelor normative din domeniul formării profesionale, ori care au calitatea de specialist în comisiile de examinare sau de evaluator în comisiile de evaluare/monitorizare în cadrul programelor de formare profesională a adulţilor, organizate în condiţiile actelor normative din domeniul formării profesionale a adulţilor.
  (3) Funcţionarii publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a respecta programul de lucru prevăzut de lege sau de reglementările proprii ale instituţiilor în cadrul cărora sunt numiţi.”
Viceprimarul Vasluiului, Cătălin Mândru, este singurul viceprimar din țara care activează la școala 6, dimineața, iar la amiaza vine la birou, la Primărie., a declarat Loredana Roman, inspector școlar general.

În mod jenant, astăzi conducerea ISJ Vaslui i-a aprobat plata cu ora useristului. Deci, timp de patru ani vasluienii vor avea un viceprimar cu jumătate de norma. O mare prostie!

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: