AVEM CIFRELE! Iată cum arată bugetele celor 86 de primării din județul Vaslui, în anul 2021! (LISTE)

ESTE OFICIAL… Primarii din județul Vaslui au început să primească, în aceste zile, cifrele de buget pe anul 2021. Unii (puțini la număr) își freacă mâinile de bucurie, alții (majoritatea) sunt supărați.

Din capul locului trebuie să spunem că impresia generală a unora dintre primarii vasluieni este că bugetele pe acest an sunt mai mici cu câteva sute de mii de lei față de 2020. Mulți se întreabă deja de unde vor scoate bani de cofinanțare la proiectele europene, alții spun că nu vor fi bani pentru plata asistenților persoanelor cu handicap sau pentru facturile restante de anul trecut.

Cele mai mari bugete, la nivel de comune (e vorba de capitolul sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale), la au Zorleni – 7,4 milioane lei, Banca – 4,1 milioane, Stănilești – 4 milioane, Văleni – 4 milioane, Băcești – 3,7 milioane, Berezeni – 3,7 milioane, Dragomirești – 3,8 milioane. Aceștia sunt primarii fericiți.

La polul opus, sunt primari disperați, care au primit sume incredibil de mici, pe baza formulelor de calcul de la Ministerul de Finanțe. Vorbim aici de Bălteni – 1,5 milioane lei, Dodești – 1,4 milioane, Găgești – 1,4 milioane, Fruntișeni – 1,4 milioane, Pochidia – 1,5 milioane, Rafaila – 1,5 milioane, Viișoara – 1,5 milioane, Vutcani – 1,5 milioane. ~n aceste comune, edilii vor drămui banii pentru salarii sau cheltuieli cu utilitățile publice, pentru că bani de investiții nu vor fi aproape deloc.

Dacă privim spre orașe și comune, vedem că municipiul reședință, Vaslui, primește un buget de 102 milioane lei, mai mult decât suficient pentru a face toate investițiile propuse în acest an. Municipiul Bârlad primește un buget destul de important, în jur de 54 milioane lei, în timp ce municipiul Huși va avea la dispoziție un buget de 27 milioane lei.

Anul acesta, orașele Murgeni și Negrești dau lovitura, pentru că vor avea bugete frumușele. Murgeniul va avea un buget de 6,5 milioane lei, adică 65 miliarde lei vechi, în timp ce Negreștiul va avea la dispoziție în jur de 8 milioane de lei. Vor fi bugete destul de bune, pentru continuarea activității în cele două primării.

Consiliul Județean Vaslui se va baza, în 2021, pe un buget total de 126 milioane lei, bani care vor trebui împărțiți în așa fel încât să se realizeze investițiile din acest an, plus plata salariilor personalului din instituție.

Per ansamblu, în acest an, județul Vaslui are un buget total de 519 milioane lei, probabil una dintre cele mai importante alocări din ultimii an.

Să mai spunem că la aceste sume prezentate mai sus se adaugă și sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor orașelor și municipii. Aici, de exemplu, comuna Zorleni, cea mai mare comună din județ, primește 1,68 milioane lei, din care 1,5 milioane sunt cheltuielile cu asistenții persoanelor cu handicap. Poienești, Iana sau Găgești au și ele bugete frumușele pentru cheltuieli cu diverse categorii de persoane, cu 2,2 – 2,3 milioane lei, în timp ce Banca, Fălciu sau Lunca Banului vor dispune de 2,0 – 2,1 milioane lei.

Municipiul Bârlad are la dispoziție, la acest capitol, 20 milioane lei, în timp ce municipiul Vaslui primește 16,3 milioane, din care peste 14 milioane merg la plata drepturilor asistenților personali.

Pentru o completă informare a locuitorilor județului Vaslui, să spunem că prin Legea 15, din 8 martie 2021, s-au stabilit modalitățile în care se alocă bugetele pe acest an.

„ART. 6

    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, următoarele cote:

    a) 15% la bugetul local al județului;

    b) 63% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

    c) 6% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, ce se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărâre a consiliului județean;

    d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

    e) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre și opere.

(…)

    (3) În cadrul fiecărui județ, sumele corespunzătoare cotei prevăzute la alin. (1) lit. d), inclusiv cele încasate și nerepartizate unităților administrativ-teritoriale anterior intrării în vigoare a prezentei legi, se repartizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale astfel:

    a) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor;

    b) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor.

    (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prevăzute în anexa nr. 7, și cota prevăzută la alin. (3) lit. a) se repartizează unităților administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, în două etape, utilizând modelul de calcul aprobat prin ordin al ministrului finanțelor și transmis de Ministerul Finanțelor direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi, astfel:

    a) în prima etapă se repartizează sume de echilibrare bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 770 lei/locuitor/an, precum și celor ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;

    b) în vederea repartizării prevăzute la lit. a) se calculează diferența dintre 770 lei/locuitor/an și veniturile pe locuitor/an estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte;

    c) sumele disponibile rămase după repartizarea prevăzută la lit. a) se repartizează direct proporțional cu necesarul stabilit unităților administrativ-teritoriale ale căror venituri din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) cumulate cu sumele de echilibrare repartizate potrivit lit. a) a prezentului alineat sunt mai mici de 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;

    d) sumele rămase nerepartizate după parcurgerea primei etape, potrivit prevederilor lit. a) – c), se repartizează în etape succesive, direct proporțional cu necesarul stabilit, comunelor, orașelor și municipiilor a căror medie a veniturilor pe locuitor/an, calculată ca raport între suma veniturilor estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) și sumele repartizate în prima etapă și numărul locuitorilor unității administrativ-teritoriale, este mai mică decât media pe județ/locuitor/an calculată cu ajutorul acelorași indicatori la nivelul întregului județ, în vederea egalizării mediilor individuale cu media pe județ.

    (5) Pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor, în completarea veniturilor estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. a) și din sumele prevăzute la alin. (3) lit. b), se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute în anexa nr. 7, astfel încât valoarea însumată a acestor venituri să nu fie mai mică de 250 lei/locuitor/an”.

Pentru a vedea sumele exacte, vă invităm să consultați tabelele de mai jos.

Daniel Tănăsuc

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: