Municipiul Bârlad rãmâne sub cod rosu de îmbolnãviri Covid 19! De astãzi, restaurantele, sãlile de jocuri si cafenelele, închise!

DECIZIE EXTREMÃ… Ieri, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentã a luat mai multe decizii în cazul localitãtilor cu ratã mare de infectare cu Covid 19. Cel mai grav afectat de decizia de ieri rãmâne municipiul Bârlad, care va trece din nou prin chinurile închiderii unitãtilor de alimentatie publicã. Astfel, municipiul Bârlad va fi închis în totalitate pe partea de restaurante, cafenele, terase sau sãli de jocuri de noroc, începând din 3 aprilie si pânã pe 16 aprilie 2021, având o ratã de 3,86 la mie.

La fel, având ratã mare de infectare, la Dimitrie Cantemir (3,34 la mie) si Rosiesti (3,61 la mie) se închid toate barurile sau sãlile de pãcãnele.

Iatã decizia 28, luatã ieri în CJSU Vaslui:

“Pentru localitãtile din judetul Vaslui (municipiul Bârlad si comunele Rosiesti si Dimitrie Cantemir, n.r.) prevãzute în anexa nr. 3 a hotãrârii, în care rata incidentei cumulative a COVID-19, în ultimele 14 zile, este mai mare de 3‰ de locuitori, începând cu data de 3 aprilie 2021, ora 00:00 si pânã la data de 16 aprilie 2021, ora 24:00, se instituie urmãtoarele mãsuri:

1. interzicerea organizãrii si desfãsurãrii activitãtii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte, conform art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 1065/2020.

2. interzicerea organizãrii si desfãsurãrii spectacolelor de tipul drive-in si organizãrii si desfãsurãrii în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice, conform art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 1065/2020.

3. interzicerea activitãtii cu publicul a operatorilor economici care desfãsoarã activitãti de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bãuturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, în interiorul clãdirilor. Se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bãuturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consumã în spatiile respective, conform art. 6 pct. 1 si 4 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 1065/2020.

4. interzicerea activitãtii cu publicul a operatorilor economici care desfãsoarã activitãti în spatiile publice închise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, conform art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 1065/2020.

5. desfãsurarea activitãtii restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitãti de cazare doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unitãti. Se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bãuturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consumã în spatiile respective, conform art. 6 pct. 2 si 4 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 1065/2020.

6. interzicerea activitãtii cu publicul a operatorilor economici licentiati în domeniul jocurilor de noroc, conform art. 10 pct. 2 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 1065/2020”.

Comuna Suletea, cu un record de cazuri, 5,35 la mia de locuitori, este o comunã aproape închisã, în care locuitorii vor iesi din case dupã un program strict.

“Pentru localitãtile din judetul Vaslui, prevãzute în anexa nr. 4 (comuna Suletea, n.r.) la prezenta hotãrâre, în care rata incidentei cumulative a COVID-19, în ultimele 14 zile, este mai mare de 4‰ de locuitori si mai micã sau egalã cu 7,5 ‰ de locuitori, începând cu data de 3 aprilie 2021, ora 00.00 si pânã la data de 16 aprilie 2021, ora 24.00, se instituie pe lângã mãsurile stabilite la art.2 din Hotãrârea nr.26/27.03.2021 a CJSU Vaslui, urmãtoarele:

1.       – interzicerea circulatiei persoanelor în afara locuintei/gospodãriei în zilele de vineri, sâmbãtã si duminicã în intervalul orar 20.00 – 5.00 cu urmãtoarele exceptii:

a)       deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuintã/ gospodãrie si locul/locurile de desfãsurare a activitãtii profesionale si înapoi

b)       deplasarea pentru asistentã medicalã care nu poate fi amânatã si nici realizatã de la distantã, precum si pentru achizitionarea de medicamente

c)       deplasãri în afara localitãtilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectueazã cãlãtorii al cãror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care pot fi dovedite prin bilet sau orice altã modalitate de achitare a cãlãtoriei

d)      deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însotirea copilului, asistenta persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilitãti ori decesul unui membru de familie.

–         aceastã mãsurã nu se aplicã dacã incidenta cumulatã la 14 zile este mai micã sau egalã cu 3,5 ‰ de locuitori.

3. – obligatia pentru operatorii economici care desfãsoarã activitãti de comert/prestãri de servicii în spatii închise si/sau deschise, publice si/sau private sã îsi organizeze si sã îsi desfãsoare activitatea în zilele de vineri, sâmbãtã si duminicã, în intervalul orar 5.00 – 18.00; aceastã mãsurã nu se aplicã dacã incidenta cumulatã la 14 zile este mai micã sau egalã cu 3,5 ‰ de locuitori.

4.       prin exceptie de la prevederile pct. 3, în intervalul orar 18.00-05.00, operatorii economici pot activa doar în relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;

5. – suspendarea activitãtii operatorilor economici desfãsuratã în spatii închise în domeniul sãlilor de sport si/sau fitness; aceastã mãsurã nu se aplicã în toate localitãtile unde incidenta cumulatã la 14 zile este mai micã sau egalã cu 3,5 ‰ de locuitori”.

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
%d blogeri au apreciat: