Clãdiri din Penitenciarul Vaslui, puse la pãmânt! Îngrãsãtoria de porci va fi desfiintatã!

DEMOLARE… Guvernul Româmniei a aprobat ieri un proiect de hotãrâre, prin care douã clãdiri ale Penitenciarului Vaslui au fost trecute în domeniul privat, în vederea demolãrii.

Este vorba de clãdirea “Casã supraveghetor”, de 294 mp, si “Îngrãsãtoria de porci”, de 47 mp. Sunt douã clãdiri importante, cu multi ani în urmã, în special zona de crestere a porcilor, acolo unde se cresteau multe exemplare, care erau sacrificate pentru a asigura masa detinutilor.

Acum, în context european, aceste clãdiri trebuiesc desfiintate.

“Încetarea uzului sau interesului public national pentru imobile anterior enuntate se datoreazã faptului cã unul dintre acestea, în spetã imobilul cu nr. MFP 155996 – Îngrãsãtorie porci are durata de functionare îndeplinitã si, de asemenea, elementele constitutive ale constructiilor au suferit degradãri din cauza deprecierii în timp, nu mai prezintã sigurantã în exploatare ca urmare a degradãrii structurii de rezistentã, iar realizarea lucrãrilor de interventie necesare repunerii în functiune nu se mai justificã din punct de vedere economic si tehnic.

Concluziile expertului tehnic din raportul anterior amintit, al cãrui obiect îl constituie 11 imobile, din care douã imobile sunt constructiile nr. MFP 155995 -Casã supraveghetor si nr. MFP 155996 -Îngrãsãtorie porci au prevãzut cã: situatia existentã din punct de vedere tehnico – economic, al clasei de importantã si de expunere la cutremur, a nivelului avansat de degradare a structurilor, a amplorii lucrãrilor necesare refunctionalizãrii si consolidãrii si a costurilor foarte mari pe care le implicã acestea, se concluzioneazã cã lucrãrile de reabilitare si consolidare nu sunt fezabile.

Prin urmare, se impune trecerea acestor structuri în stadiul de post-utilizare, respectiv se recomandã demolarea integralã a acestor clãdiri existente pe amplasament si a constructiilor complementare”, se aratã în proiectul de hotãrâre de Guvern aprobat ieri.

Se mai spune cã “ferma agrozootehnicã din cadrul Penitenciarului Vaslui nu a obtinut continuarea activitãtii de productie, în urma analizei diagnostic pentru stabilirea eficientei activitãtii, fiind desfiintatã din anul 2009”.

În prezent, unitatea desfãsoarã activitãti de productie doar în sectorul vegetal, motiv pentru care, Penitenciarul Vaslui considerã cã imobilele nu mai corespund destinatiei acestora, iar eventuale lucrãri de reabilitare si consolidare nu se justificã, acestea nefiind fezabile, asa cum rezultã din expertiza tehnicã efectuatã.

Pe locul acestor clãdiri învechite, se va ridica obiectivul de investitii “Complex Corectional”, prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021.

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: