ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICÃ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorialã GARCENI, din judetul VASLUI anuntã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 24 începând cu data de 19.04.2021, pe o perioadã de 60 de zile, la sediul Primariei GARCENI, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitãtii imobiliare nr. 7/1996, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã.

Data de început a afisãrii: 19.04.2021

Data de sfârsit a afisãrii: 18.06.2021

Adresa locului afisãrii publice: Primãria GARCENI, Judetul Vaslui

Repere pentru identificarea locatiei: zona centrala

Informatii privind Programul National de Cadastru si Carte Funciarã 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

PRIMAR

Nume, prenume

Semnãturã, stampilã

Notã: Anuntul trebuie publicat cu 5 zile înaintea publicãrii documentelor tehnice într-un ziar de largã circulatie, într-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a administratiei publice locale, precum si pe cea a Agentiei Nationale)

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: