Ajutoare garantate de stat pentru achzitii de utilaje si echipamente

SPRIJIN… Guvernul României a aprobat normele metodologice pentru programele IMM INVEST, Subprogramul AGRO IMM INVEST, IMM Factor si IMM LEASING DE ECHIPAMENTE sI UTILAJE, programe derulate de cãtre FNGCIMM în cadrul Planului National de Investitii si Relansare Economicã, în vederea sustinerii activitãtii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

FNGCIMM a transmis invitatii de înscriere în program cãtre 23 operatori de leasing financiar. Cererile de înscriere se transmit în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data publicãrii în M.O. al Romaniei a HG nr. 421/09.04.2021 privind modificarea si completarea HG nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE”, precum si a Schemei de ajutor de minimis aferente programului. Perioada de înscriere este cuprinsã între 10.04.2021 – 16.04.2021, ora 24.00.

“Prin plafoanele de garantare aprobate de cãtre Guvernul României pentru anul 2021 lei, în valoare de 18 miliarde lei, sunt create premisele finantãrii economiei, a continuãrii parteneriatului pentru relansarea economiei la care sunt chemate sã contribuie IMM-urile, sistemul financiar si FNGCIMM, ca instrument specializat al statului pentru facilitarea creditãrii. Adresãm invitatia de participare în program a operatorilor de tip leasing financiar, împreunã cu care, am convingerea, cã vom face din programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE un program de suces”, a declarat Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

Institutiile financiare nebancare înregistrate în Registrul Special la BNR, care doresc sã se înscrie în program, sunt asteptate sã transmitã FNGCIMM solicitãrile pentru alocarea de plafoane de garantare în functie de nivelul estimat al finantãrilor pe care le vor acorda în anul 2021 în cadrul programului, precum si nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finantãrilor, cu încadrarea în limitele prevãzute la art. 1 alin. (4) din anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr.766/2020, în cazul noilor înscrieri.

IMM LEASING DE ECHIPAMENTE sI UTILAJE are un plafon total al garantiilor ce pot fi acordate în anul 2021, in valoare de 2 miliarde lei. Prin Schema de Ajutor de minimis aferentã programului, Ministerul Finantelor subventioneazã dobânzile aferente finantãrilor de tip leasing financiar, în procent de pânã la 50%, pe o perioadã de 8 luni de la data acordãrii finantãrii, iar comisionul de administrare si comisionul de risc sunt subventionate integral pe toatã durata derulãrii contractelor. Mãsurile de sustinere în cadrul acestui program sunt valabile pentru contractele încheiate, pânã la data de 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
%d blogeri au apreciat: