Mii de bugetari vasluieni vor fi afectati! Se discutã azi în Guvern limitarea sporurilor pentru bugetari!

0
9

VA IESI SCANDAL… Guvernul Cîtu a anuntat cã doreste o reasezare a salariilor pe alte baze legislative decât cele din prezent, mãsurile propuse a fi discutate în sedinta de guvern de astãzi urmând sã afecteze mii de bugetari din judetul Vaslui. Este vorba de un memorandum înaintat de ministrul Muncii, Raluca Turcan, prin care se atrage atentia Executivului cã trebuie luate mãsuri decise, pentru reasezarea salariilor în tot sistemul bugetar.

“Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor propun demararea unei evaluãri în domeniul salarizãrii personalului plãtit din fonduri publice, în vederea reanalizãrii si elaborãrii cadrul legal privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice.

În acest sens, se propun o serie de principii care vor fi avute în vedere la elaborarea cadrului normativ privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice, printre acestea numãrându-se :

 reanalizarea coeficientilor de ierarhizare pentru fiecare familie ocupationalã de functii bugetare, cu respectarea raportului de 1 la 12, dintre cel mai mic si cel mai mare salariu de bazã, si înmultirea coeficientilor cu salariul de bazã minim brut pe tarã -garantat în platã în vigoare – 2300 lei;

 -introducerea unor grile de salarizare pentru administratia publicã localã, corespunzãtor functiilor publice si functiilor contractuale;

 -plafonarea sporurilor la 20% din salariul de bazã, la nivel individual;

 -revizuirea sistemului de acordare a sporurilor : sporurile pentru conditii de muncã la care expunerea la conditii de muncã este aceeasi, indiferent de functia detinutã, se vor acorda în cuantum fix, ca spor de pânã la 25% din salariul de bazã minim brut pe tarã garantat în platã;

 -analiza tuturor categoriilor de sporuri, cu mentinerea numai a celor cu adevãrat relevante;

 -acordarea unui spor de performantã lunar, personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite în activitatea institutiei/autoritãtii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activitãti cu caracter deosebit, a efectuat lucrãri cu caracter exceptional ori a avut un volum de activitate ce depãseste în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, în baza criteriilor stabilite de ordonatorul de credite;

 -implementarea noului cadru legal pentru toate familiile ocupationale în acelasii timp, în scopul evitãrii aparitiei unor noi dezechilibre în sistemul public de salarizare si al înlãturãrii posibilitãtii contestãrii unor prevederi în fata instantelor de judecatã”, se aratã în memorandum.

În prezent, în sectorul bugetar se identificã o serie de discrepante salariale, unele apãrute în urma aplicãrii legislatiei anterioare privind salarizarea personalului bugetar, iar altele identificate dupã data aparitiei Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice, respectiv luna iulie 2017, ca urmare a modificãrilor legislative succesive ale Legii-cadru în vigoare în Parlament, prin care unele categorii de personal au fost favorizate în raport cu celelalte categorii de personal din sectorul bugetar.

Mai mult decât atât, o serie de discrepante au apãrut si ca urmare a efectelor unor hotãrâri judecãtoresti definitive, prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pe legislatia anterioarã Legii-cadru nr.153/2017.

La nivelul administratiei publice locale se identificã o serie de dezechilibre salariale între unitãtile administrative-teritoriale de nivel similar, în conditiile în care nivelul de salarizare al personalului pentru fiecare în parte se stabileste prin hotãrâre a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Acest lucru a condus, pe de o parte, la existenta unor niveluri diferite de salarizare pentru aceeasi functie în cadrul administratiei publice locale, iar pe de altã parte, la rãsturnarea ierarhiilor firesti pe nivele de complexitate a activitãtii în administratia publicã – respectiv administratie publicã centralã, administratie publicã teritorialã si abia pe a treia pozitie administratia publicã localã.

Aplicarea legii a dus la situatia în care unele salarii de bazã din administratia publicã localã sunt mai mari decât salariile din administratia publicã centralã”, sustine Turcan.

Cât priveste plafonarea la 30% din suma salariilor de bazã, a sporurilor acordate personalului bugetar pe ordonator de credite, ministrul Muncii spune cã, în prezent, existã sectoare de activitate care sunt exceptate de la acest plafon de sporuri, ceea ce determinã acordarea unui numãr mai mare de sporuri pentru aceste categorii bugetare, în detrimentul altor categorii de personal bugetar care nu pot depãsi acest plafon. În acest sens, existã exceptii pentru institutiile din sistemul sanitar si de asistentã socialã si cele din sistemul de apãrare, ordine publicã si securitate nationalã, pentru care suma sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depãsi 30% din suma salariilor de bazã, a soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor si a soldelor de comandã/salariilor de comandã si a indemnizatiilor lunare, dupã caz.

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!