O veche mãnãstire din judet cautã un pictor priceput în restaurãri de iconostase! Are o vechime de 356 de ani!

AJUTOR… Mãnãstirea Pârvesti, sat Pârvesti, comuna Costesti, Protopopiatul Vaslui, organizeazã, în data de 28 aprilie 2021, ora 12:00, la sediul Centrului Eparhial Husi, str. stefan cel Mare, nr. 1, Husi, judetul Vaslui, licitatia în vederea atribuirii lucrãrilor de conservare-restaurare a iconostasului din biserica de lemn „Sfântul Nicolae”.

Tehnica de executie este picturã în culori de ulei pe suport de lemn, sculpturã policromã cu foitã de aur si lemn sculptat. Suprafata totalã de lucru este de 11.401,47 dmp, conform devizului. Ofertele se vor depune la sediul Centrului Eparhial Husi sau se pot trimite pe e-mail la adresa episcopia_husilor@yahoo.com, în perioada 14 – 27 aprilie 2021. Informatii privind devizul lucrãrilor de restaurare pot fi obtinute de la pãrintele Aurelian Ciprian Tacu, consilier constructii bisericesti si patrimoniu, telefon: 0766.465.173

Povestea si vechimea acestei mãnãstiri-simbol pentru judetul Vaslui

Mãnãstirea Pârvesti este o mãnãstire ortodoxã de maici din satul Pârvesti, comuna Costesti a judetului Vaslui. A fost inclusã pe noua listã a monumentelor istorice, realizatã în anul 2004, alãturi de biserica de lemn si de turnul-clopotnitã.

Mãnãstirea Pârvesti a fost, mai întâi, un schit, ridicat în anul 1666 de cãtre Apostol Talpes, un vornic de poartã, Ioan si Simion Popescu, nepotii acestuia si, respectiv, postelnicii de Bilãhoi. La începutul secolului al XIX-lea, biserica a fost reclãditã de unul dintre mostenitorii ctitorilor initiali, care a reusit sã facã din schitul mic de cãlugãri unul foarte mare – în jurul anului 1820, aici, vietuiau nu mai putin de 80 de monahi. De asemenea, în jurul bisericii au fost construite, în aceeasi perioadã, câteva chilii si anexe gospodãresti.

Mãnãstirea Pârvesti a avut de trecut un prim obstacol în anul 1856, când Episcopia Husilor a hotãrât ca mãnãstirea sã fie administratã de un strãin – în anii urmãtori, cîtiva zeci de cãlugãri au plecat de la acest lãcas religios, ca urmare a acestei decizii.

Cãlugãrii care au rãmas au reusit sã înfiinteze o scoalã pentru copiii din sat si din cele vecine, însã aceasta s-a desfiintat atunci când a fost datã legea secularizãrii averilor mãnãstiresti.

Nu a fost ocolitã nici de regimul comunist, care a transformat-o în bisericã de mir, fiind una dintre filialele Parohiei Puntiseni. A fost reînfiintatã în anul 1993 când a fost transformatã în mãnãstire de mãicute.

Biserica de lemn a Mãnãstirii Pârvesti a fost inclusã pe lista monumentelor istorice din judetul Vaslui datoritã arhitecturii sale populare, remarcându-se prin sistemul de boltire si prin echilibrul armonios al volumelor.

Biserica este compusã din toate cele patru încãperi traditionale si are un pridvor închis, iar naosul si pronaosul sunt delimitate de un perete. Catapeteasma a fost sculptatã în lemn de tei, fiind foarte înaltã.

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
%d blogeri au apreciat: