Anunt Primãria Stãnilesti, jud. Vaslui, licitatie publicã

În temeiul prevederilor O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi ale H.C.L. Stănileşti Nr. 52/2020, U.A.T. Comuna Stănileşti, județul Vaslui, cu sediul în comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, CUI 3552093,  anunță concesionarea prin licitație publică deschisă, cu ofertă în plic închis, pentru o perioadă de  5 ani a suprafeței de teren de 3.297 m2, NC 74823, categorie de folosință “curți construcții”, apaținând domeniului privat al U.A.T. Comuna Stănileşti, în scopul desfăşurării de activităţi cu specific economic.

            Preţul de pornire la licitaţie: redevenţa minimă este de 2 lei/m2/an.

            Documentele de participare la licitație se depun la sediul Primăriei Stănileşti, Compartimentul Registrul Agricol, Registratură și Relații cu Publicul, începând cu data de 20.04.2021, ora 8.00,  până în data de 10.05.2021, ora 16.00. Se pot înscrie la procedura de licitaţie publică deschisă, persoanele fizice sau juridice, care îndeplinesc condiţiile aprobate prin caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire.

            Şedinţa publică de deschidere a ofertelor înregistrate va avea loc în data de 13.05.2021, ora 11.00, la sediul primăriei comunei Stănileşti, în Sala de Consiliu.

            Condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poate fi obținută de către persoanele interesate, pe bază de cerere înregistrată la Primăria comunei Stănilești, începând cu data de 20.04.2021, ora 8.00.

            Detalii suplimentare pot fi obţinute la sediul Primăriei comunei Stănileşti, la telefon 0235/483.019, 0235/483.016, sau e-mail: contact@primariastanilesti.ro.

            Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Vaslui, conform prevederilor conform prevederilor Legii 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

            Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19.04.2021.

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
%d blogeri au apreciat: