LISTA COMPLETĂ – Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentã ridicã restrictiile! Exceptie face comuna Berezeni si alte 9 localitãti! Bârladul scapă de Codul Roșu!

DECIZII…Numãrul tot mai mic de cazuri de Covid – 19, înregistrate în judetul Valsui a determinat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentã Vaslui sã schimbe regulile în majoritatea localitãtilor. Din pãcate, 9 localitãti vor rãmâne cu restrictii mai mari decât în celelalte. În aceste localitãti (municipiul Bârlad, Pogana, Negresti, Poienesti, Puiesti, Ivãnesti, Ivesti, Grivita si Muntenii de Jos) rata de îmbolnãvire depãseste 1,62 la mia de locuitori, ajungând pânã la 2,48 de cazuri, la mia de locuitori. De asemenea, restrictii severe se aplicã în comuna Berezeni, acolo unde rata depãseste 4 cazuri la mia de locuitori. Iatã noile decizii ale Comitetului Judetean de Urgentã, valabile începând din data de 23 aprilie 2021:

ART. 1 – Pentru localitãtile din judetul Vaslui, în care rata incidentei cumulative a COVID-19, în ultimele 14 zile, este mai micã sau egalã cu 1,5‰ de locuitori, începând cu data de 24 aprilie 2021, ora 00:00 si pânã la data de 07 mai 2021, ora 24:00, se instituie urmãtoarele mãsuri:

1. activitãtile institutiilor muzeale, ale bibliotecilor, librãriilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizual, ale institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor populare, de artã si de meserii, precum si evenimentele culturale în aer liber se desfãsoarã numai în conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sãnãtãtii.

2. în conditiile pct. 1, organizarea si desfãsurarea activitãtii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte sunt permise, cu participarea publicului pânã la 50% din capacitatea maximã a spatiului, conform art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 432/2021

3. în conditiile pct. 1, organizarea si desfãsurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise, numai dacã ocupantii unui autovehicul sunt membrii aceleiasi familii sau reprezintã grupuri de pânã la 3 persoane, iar organizarea si desfãsurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distantã de minimum 2 metri unul fatã de celãlalt, precum si cu purtarea mãstii de protectie, conform art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 432/2021.

4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfãsoarã activitãti de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bãuturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, în interiorul clãdirilor, se desfãsoarã fãrã a depãsi 50% din capacitatea maximã a spatiului si în intervalul orar 06.00-22.00, conform art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 432/2021.

5. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfãsoarã activitãti în spatiile publice închise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent se desfãsoarã fãrã a depãsi 50% din capacitatea maximã a spatiului si în intervalul orar 06.00-22.00, conform art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 432/2021.

6. activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitãti de cazare, se desfãsoarã fãrã a depãsi 50% din capacitatea maximã a spatiului si în intervalul orar 06.00 – 22.00, conform art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr.432/2021.

7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati în domeniul jocurilor de noroc este permisã fãrã a depãsi 50% din capacitatea maximã a spatiului, conform art. 10 pct. 4 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 432/2021.

Anexa nr. 1 la Hotărârea CJSU nr. 31 /23.04.2021

Localitățile din județul Vaslui unde rata incidenței cumulative a COVID-19, în ultimile 14 zile, este mai mică sau egală cu 1,5‰ de locuitori

Nr. crt.JudețUATRata incidenței la 1000 de locuitori
1Comuna Vulturești1,40
2Comuna Vinderei1,34
3Comuna Bogdănița1,31
4Comuna Băcani1,27
5Comuna Dimitrie Cantemir1,26
6Comuna Todireşti1,23
7Comuna Micleşti1,19
8Comuna Pogonești1,18
9Comuna Ștefan cel Mare1,18
10Comuna Gherghești1,14
11Comuna Zorleni1,13
12Comuna Fruntișeni1,10
13Comuna Albești1,05
14Comuna Perieni1,04
15Comuna Fereşti0,95
16Comuna Zăpodeni0,95
17Comuna Pungeşti0,94
18Comuna Deleşti0,93
19Comuna Deleni0,92
20Comuna Măluşteni0,92
21Comuna Banca0,89
22Comuna Blăgeşti0,81
23Comuna Olteneşti0,79
24Comuna Hoceni0,78
25Comuna Stănileşti0,77
26Comuna Tutova0,77
27Comuna Codăeşti0,71
28Comuna Ibăneşti0,68
29Comuna Bogdăneşti0,63
30municipiul Vaslui0,62
31Comuna Oşeşti0,62
32Comuna Pochidia0,58
33Comuna Lunca Banului0,57
34Comuna Vutcani0,56
35Comuna Tanacu0,55
36Comuna Coroieşti0,52
37Comuna Rafaila0,51
38Comuna Tătărani0,50
39Comuna Lipovăţ0,48
40Comuna Cozmeşti0,46
41Comuna Drânceni0,43
42Comuna Gârceni0,41
43Comuna Fălciu0,38
44oraş Murgeni0,37
45Comuna Vetrişoaia0,34
46Comuna Roşieşti0,33
47municipiul Huşi0,32
48Comuna Tăcuta0,32
49Comuna Rebricea0,28
50Comuna Soleşti0,28
51Comuna Dumeşti0,27
52Comuna Pădureni0,27
53Comuna Voineşti0,26
54Comuna Iana0,24
55Comuna Duda-Epureni0,23
56Comuna Costeşti0,00
57Comuna Dragomireşti0,00
58Comuna Alexandru Vlahuţă0,00
59Comuna Arsura0,00
60Comuna Băceşti0,00
61Comuna Bălteni0,00
62Comuna Bogdana0,00
63Comuna Boţeşti0,00
64 Comuna Buneşti-Avereşti0,00
65Comuna Ciocani0,00
66Comuna Creţeşti0,00
67Comuna Dăneşti0,00
68Comuna Dodeşti0,00
69Comuna Epureni0,00
70Comuna Găgeşti0,00
71Comuna Laza0,00
72Comuna Muntenii de Sus0,00
73Comuna Puşcaşi0,00
74Comuna Șuletea0,00
75Comuna Văleni0,00
76Comuna Viişoara0,00

ART. 2 – Pentru localitãtile din judetul Vaslui, prevãzute în anexa nr.2 la prezenta hotãrâre, în care rata incidentei cumulative a COVID-19, în ultimele 14 zile, este mai mare de 1,5‰ de locuitori si mai micã sau egalã cu 3‰ de locuitori, începând cu data de 24 aprilie 2021, ora 00:00 si pânã la data de 07 mai 2021, ora 24:00, se instituie urmãtoarele mãsuri :

1. activitãtile institutiilor muzeale, ale bibliotecilor, librãriilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizual, ale institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor populare, de artã si de meserii, precum si evenimentele culturale în aer liber se desfãsoarã numai în conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sãnãtãtii, conform art. 1 pct. 6 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 432/2021.

2. în conditiile pct. 1 organizarea si desfãsurarea activitãtii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte sunt permise, cu participarea publicului pânã la 30% din capacitatea maximã a spatiului, conform art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 432/2021

3. organizarea si desfãsurarea spectacolelor de tipul drive-in si organizarea si desfãsurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt interzise, conform art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr.432/2021

4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfãsoarã activitãti de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bãuturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, în interiorul clãdirilor, se desfãsoarã fãrã a depãsi 30% din capacitatea maximã a spatiului si în intervalul orar 06.00-22.00, conform art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 432/2021.

5. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfãsoarã activitãti în spatiile publice închise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent se desfãsoarã fãrã a depãsi 30% din capacitatea maximã a spatiului si în intervalul orar 06.00-22.00, conform art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 432/2021.

6. activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitãti de cazare, se desfãsoarã fãrã a depãsi 30% din capacitatea maximã a spatiului si în intervalul orar 06.00-22.00, conform art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr.432/2021.

7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati în domeniul jocurilor de noroc este permisã fãrã a depãsi 30% din capacitatea maximã a spatiului, conform art. 10 pct. 4 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 432/2021.

Anexa nr. 2 la Hotărârea CJSU nr. 31 /23.04.2021

Localitățile din județul Vaslui unde rata incidenței cumulative a COVID-19, în ultimile 14 zile, este mai mare de 1,5‰ de locuitori și mai mică sau egală cu 3‰ de locuitori

Nr. crt.JudețUATRata incidenței la 1000 de locuitori
1Municipiul Bârlad2,48
2Comuna Pogana2,19
3Oraș Negrești2,16
4Comuna Poienești2,15
5Comuna Puiești2,13
6Comuna Ivănești1,94
7Comuna Ivești1,89
8Comuna Grivița1,67
9Comuna Muntenii de Jos1,62

ART.3 Pentru localitãtile din judetul Vaslui, prevãzute în anexa nr. 3 la prezenta hotãrâre, în care rata incidentei cumulative a COVID-19, în ultimele 14 zile, este mai mare de 4‰ de locuitori si mai micã sau egalã cu 7,5 ‰ de locuitori, începând cu data de 24 aprilie 2021, ora 00:00 si pânã la data de 07 mai 2021, ora 24:00, se instituie pe lângã mãsurile stabilite la art.2, urmãtoarele:

  1. – interzicerea circulatiei persoanelor în afara locuintei/gospodãriei în zilele de vineri, sâmbãtã si duminicã în intervalul orar 20.00 – 5.00 cu urmãtoarele exceptii:
  2. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuintã/ gospodãrie si locul/locurile de desfãsurare a activitãtii profesionale si înapoi
  3. deplasarea pentru asistentã medicalã care nu poate fi amânatã si nici realizatã de la distantã, precum si pentru achizitionarea de medicamente
  4. deplasãri în afara localitãtilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectueazã cãlãtorii al cãror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care pot fi dovedite prin bilet sau orice altã modalitate de achitare a cãlãtoriei
  5. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însotirea copilului, asistenta persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilitãti ori decesul unui membru de familie.
  6. aceastã mãsurã nu se aplicã dacã incidenta cumulatã la 14 zile este mai micã sau egalã cu 3,5 ‰ de locuitori.

 2.- în toate localitãtile se permite circulatia persoanelor în afara locuintei/gospodãriei, în perioadele 1 mai – 2 mai 2021, respectiv 8 mai – 9 mai 2021, în intervalul orar 20,00 – 5,00 pentru deplasarea si participarea la slujbele religioase, respectiv pentru deplasarea si participarea la sãrbãtoarea religioasã specificã lunii Ramazan;

3.- obligatia pentru operatorii economici care desfãsoarã activitãti de comert/prestãri de servicii în spatii închise si/sau deschise, publice si/sau private sã îsi organizeze si sã îsi desfãsoare activitatea în zilele de vineri, sâmbãtã si duminicã, în intervalul orar 5.00 – 18.00; aceastã mãsurã nu se aplicã dacã incidenta cumulatã la 14 zile este mai micã sau egalã cu 3,5 ‰ de locuitori.

 4. – prin exceptie de la prevederile pct. 3, în intervalul orar 18.00-05.00, operatorii economici pot activa doar în relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

 5. – în zilele de 23 aprilie 2021 si 30 aprilie 2021, operatorii economici care desfãsoarã activitãti de comert/prestãri de servicii în spatii închise si/sau deschise, publice si/sau private, îsi pot organiza si desfãsura activitatea în intervalul orar 5,00 – 20,00. În intervalul orar 20,00 – 5,00, operatorii economici pot activa doar în relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

6. – suspendarea activitãtii operatorilor economici desfãsuratã în spatii închise în domeniul sãlilor de sport si/sau fitness; aceastã mãsurã nu se aplicã în toate localitãtile unde incidenta cumulatã la 14 zile este mai micã sau egalã cu 3,5 ‰ de locuitori.

Anexa nr. 3 la Hotărârea CJSU nr. 31 /23.04.2021

Localitățile din județul Vaslui unde rata incidenței cumulative a COVID-19, în ultimile 14 zile, este mai mare de 4‰ de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5‰ de locuitori

Nr. crt.JudețUATRata incidenței la 1000 de locuitori
1VasluiComuna Berezeni4,14

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
%d blogeri au apreciat: