Vremea capricioasã a dat peste cap programul însãmântãrilor de primãvarã

ÎNTÂRZIERI…Conform datelor oferite de cãtre Directia pentru Agriculturã a judetului Vaslui, vremea capricioasã a dat peste cap programul însãmântãrilor de primãvarã. Astfel, pe fondul temperaturilor destul de scãzute din aceastã perioadã, a numãrului redus de zile cu perioade însorite, precum si a umiditãtii din stratul superficial al solului, în anumite zone ale judetului, ritmul de însãmântare al culturilor este mai lent, comparativ cu aceeasi perioadã a anului trecut.

Conform programului de însãmântãri de primãvarã, întocmit la nivelul judetului pe baza informatiilor comunicate în luna noiembrie 2020, de cãtre administratorii exploatatiilor agricole comerciale si de cãtre primãrii pentru exploatatiile agricole individuale si terenurile apartinând consiliilor locale, în aceastã primãvarã urmeazã a se înfiinta culturi pe o suprafatã totalã de 173.966 ha, respectiv 66% din suprafata arabila a judetului Vaslui.

Din suprafata amintitã anterior, pe 52% vor fi înfiintate culturi de cãtre producãtorii agricoli individuali, pe 30% de societãti comerciale, 13,2 % de întreprinderi individuale si persoane fizice autorizate, iar pe diferenta de 4,8 % se vor semãna culturi de alti detinãtori si unitãti de cercetare. Ȋn functie de suprafata ocupatã în structura culturilor, pe primul loc se aflã cultura porumbului cu 93.704 ha, urmatã de floarea – soarelui cu 55.814 ha, orzoaica de primãvarã 2.253 ha, ovãz 1.670 ha, cartofi 1.294 ha, iar diferenta de 19.231 ha va fi ocupatã cu legume, sfeclã de zahar, anuale pentru fân si masa verde, etc. Astfel, conform informatiilor furnizate de producãtorii agricoli la data de 26 aprilie 2021, pânã acum a fost însãmântatã o suprafatã totalã la nivelul judetului de 55.083 ha, respectiv 32,3% din suprafata programatã, fatã de 95.854 ha în anul 2020.

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
%d blogeri au apreciat: