17 mai, ultima zi pentru depunerea cererilor unice de platã

ANUNT…Conducerea Agentiei dePlãti si interventii în Agriculturã anuntã fermierii interesati de faptul cã 17 mai este ultima zi în care se mai pot depune cererile unice de platã pentru subventiile din agriculturã. Dupã aceastã datã, cererile de platã vor suferi penalizãri. De asemenea, APIA Vaslui anuntã faptul cã cererile se depun în sistem electronic. Pânã pe 22 aprilie, au fost depuse, la nivel national, 550.655 cereri, pentru o suprafatã de 3.793.501,08 ha.

Completarea Cererilor unice de platã se realizeazã pe site-ul APIA, iar documentele care se ataseazã la dosarul Cererii unice de platã sau la modificãrile aduse acesteia se transmit prin mijloace electronice, cãtre centrele APIA de care apartin fermierii. “Reamintim cã se va completa o singurã Cerere Unicã de Platã, chiar dacã se utilizeazã suprafete de teren în diferite localitãti sau judete. Ca în fiecare an, APIA este alãturi de fermieri pe tot parcursul Campaniei si acordã tot sprijinul necesar pentru parcurgerea cu succes a etapelor necesare pentru accesarea fondurilor europene si de la bugetul de stat”, se aratã într-un comunicat transmis de APIA.

De asemenea, reprezentantii APIA atrag atentia ca înainte de semnarea Cererii unice de platã sector vegetal si zootehnic, sã se verifice încã o datã datele înscrise si documentatia depusã. “Reamintim cã, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, România beneficiazã de fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plãti/mãsurilor de sprijin/ajutoarelor nationale tranzitorii, ca mecanisme de sustinere a producãtorilor agricoli, respectiv: schema de platã unicã pe suprafatã (SAPS), plata redistributivã, plata pentru practici agricole benefice pentru climã si mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal si zootehnic; mãsurile compensatorii de dezvoltare ruralã: Mãsura 10 – Agro-mediu si climã, Mãsura 11 – Agricultura ecologicã, Mãsura 13 – Plãti pentru zone care se confruntã cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020); ajutoarele nationale tranzitorii (ANT) care se acordã în sectorul vegetal si zootehnic.

Potrivit prevederilor legislatiei europene si nationale, orice fermier care solicitã plãti în cadrul schemelor de platã/mãsurilor de sprijin/ajutoarelor nationale tranzitorii aferente Campaniei 2021, au obligatia sã respecte normele de ecoconditionalitate, care cuprind Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) si Cerintele Legale în Materie de Gestionare (SMR), pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploatatiei, indiferent de mãrimea lor (inclusiv pe cele neeligibile si pe cele care nu mai sunt folosite în scopul productiei)”, se mai precizeazã în comunicatul de presã transmis de APIA.

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: