LISTA COMPLETÃ – În 12 comune vasluiene, cursurile se reiau cu restrictii, astãzi! Sute de elevi din judet, cursuri online!

EMOTII… “Miercuri, 5 mai, vor merge la scoalã cu prezentã fizicã absolut toti copiii din grãdinite, toti copiii din învãtãmântul primar, inclusiv clasa pregãtitoare. Pentru elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a si a XI-a din localitãtile în care rata de infectare este sub 1 la mie, si avem la ora actualã aproape 1.800 de localitãti în care rata de infectare este sub 1 la mie, vor merge de asemenea la scoalã de miercuri 5 mai, cu prezentã fizicã.

Ceilalti elevi de clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a si a XI-a din localitãtile în care rata de infectare este încã peste 1 la mie vor începe scoala miercuri, 5 mai, în sistem online, este vorba de putin peste 1.400 de localitãti.

Sãptãmâna viitoare, de luni 10 mai, vor începe scoala toti elevii claselor terminale, a VIII-a, a XII-a, a XIII-a cu prezentã fizicã indiferent de scenariu”, a declarat Câmpeanu, asearã, înainte de începerea anului scolar.

Tot asearã, Ministerul Educatiei a publicat incidenta cazurilor de coronavirus pe localitãti, în functie de care se vor relua cursurile începând de miercuri.

Douã scenarii sunt avute în vedere – cel verde, cu toti elevii prezenti fizic la scoalã, în localitãtile unde incidenta este sub 1 la mie, si scenariul galben, în localitãtile cu incidenta peste 1 la mie.

Cum stã judetul Vaslui, din acest punct de vedere? Nu mai putin de 12 comune sunt în scenariul galben, ceea ce înseamnã cã sute de elevi din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a si a XI-a – în listã apar atât municipiul Bãrlad, cu liceele aferente, cãt si orasul Negresti – vor merge pe cursuri online.

La Bãcani, Grivita sau Lunca Banului, procentul de infectare de peste 2 la mie va afecta serios procesul de învãtãmânt.

În alte 74 de localitãti, scenariul este verde, ceea ce înseamnã cã elevii vin la scoalã si vor începe cursurile, fizic, de astãzi. Un lucru demn de remarcat: în 30 de comune, indicele de infectare este ZERO, ceea ce înseamnã cã nu vor fi probleme în reluarea cursurilor.

Sã mai mentionãm cã, în urmã cu câteva zile, ministrii Educatiei si Sãnãtãtii au semnat un document comun, care modificã Ordinul nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea mãsurilor de organizare a activitãtii în cadrul unitãtilor/institutiilor de învãtãmânt în conditii de sigurantã epidemiologicã pentru prevenirea îmbolnãvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Iatã principalele prevederi, de care vor trebui sã tinã cont cârmuitorii învãtãmântului din judetul Vaslui:

1. La articolul 3 alin. (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

(1) Consiliul de administratie al unitãtii de învãtãmânt propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare si desfãsurare a cursurilor în unitatea de învãtãmânt, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidentei cumulate la nivelul localitãtii, respectiv numãrul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, dupã cum urmeazã:

Scenariul 1

 Participarea zilnicã a tuturor prescolarilor si elevilor în unitãtile de învãtãmânt, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie.

 Se aplicã în localitãtile unde incidenta cumulatã în ultimele 14 zile a cazurilor de COVID este mai micã sau egalã cu 1/1000 de locuitori.

Scenariul 2

 a) Participarea zilnicã, cu prezentã fizicã în unitãtile de învãtãmânt a tuturor prescolarilor si elevilor din învãtãmântul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, a XIII-a, si a celor din anii terminali din învãtãmântul profesional si postliceal, precum si a elevilor din învãtãmântul special, indiferent de clasã, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie sanitarã.

 b)Participarea zilnicã, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ ani de studiu.

 Se aplicã în localitãtile unde incidenta cumulatã în ultimele 14 zile a cazurilor de COVID este mai mare de 1/1000, dacã la nivelul localitãtii nu este declaratã starea de carantinã.

2. La articolul 3 alin. (6) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 (6) Este permisã organizarea orelor remediale, cu prezenta fizicã, în unitãtile de învãtãmânt, dacã la nivelul localitãtii nu este declaratã starea de carantinã, sub conditia asigurãrii stricte a normelor de prevenire a îmbolnãvirilor cu virusul Sars COV-2, respectiv, distantare corectã, aerisirea frecventã a spatiilor, respectarea normelor de igienã si purtarea obligatorie a mãstii de protectie.

3. La articolul 3 dupã alin. (6) se adaugã doua noi alineate, alin (7) si alin. (8), cu urmãtorul cuprins:

 (7) Este permisã participarea prescolarilor/elevilor din învãtãmântul special, cu prezenta fizicã, la nivelul tuturor grupelor/claselor, în toate unitãtile de învãtãmânt care functioneazã în localitãti în care nu este declaratã starea de carantinã, sub conditia asigurãrii stricte a normelor de prevenire a îmbolnãvirilor cu virusul Sars COV-2, repectiv, distantare adecvatã, respectarea normelor de igiena si asigurarea ventilãrii regulate a spatiilor.

 (8) Personalul didactic/nedidactic si personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învãtãmânt prevãzut la alin (7) are obligatia sã poarte mascã în permanentã în cancelarie, în timpul deplasãrii în incinta unitãtii de învãtãmânt si în timpul pauzelor atât în interior cât si în exterior, precum si în sãlile de clasã, cu exceptia situatiilor în care procesul specific de predare/ învãtare/ recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor folosi viziere si vor evita în permanentã contactul fatã în fatã cu copiii la o distantã mai micã de 2 m.

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: