Anunt atribuire Primãria Stãnilesti

Anunt de atribuire a Contractului de Concesiune

în temeiul prevederilor O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, H.C.L. Stãnilesti Nr. 10/26.02.2021 și a procesului verbal înregistrat cu Nr. 4234/04.05.2021, U.A.T. Comuna Stãnilesti, judetul Vaslui, cu sediul în comuna Stãnilesti, judetul Vaslui, CUI 3552093, anuntã atribuirea Contractului de Concesiune prin licitatie publicã deschisã, cu ofertã în plic închis, pentru o perioadã de 5 ani, a suprafetei de teren de 42,43 ha, NC 1723, extravilan, categorie de folosintã “arabil”, localizat în T 84, P 1802/1, denumire popularã “Ferma P.C.R.”.

          Data publicãrii anuntului de licitatie: 06.04.2021      

Numãrul ofertelor primite: 4

          Numãul ofertelor declarate valabile: 4

Contractul de concesiune a fost atribuit conform criteriului “cel mai mare nivel al redeventei”, oferta cîstigãtoare fiind desemnatã cea depusã de cãtre domnul Samoilã Florin, pentru suma de 2.018,50 lei/ha/an.

Data informãrii ofertantilor despre decizia de stabilire a ofertei cîstigãoare: 3 zile lucrãtoare începând cu data de 06.05.2021.

Instanta competentã în solutionarea litigiilor apãrute este Tribunalul Vaslui, conform prevederilor conform prevederilor Legii 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Data transmiterii anuntului de atribuire în vederea publicãrii: 07.05.2021.

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
%d blogeri au apreciat: