Senatorul PNL de Vaslui, Iulian Bîca: “Respect pentru produsul agricol românesc! Ajutor pentru producãtorii români!”

1
577

Propunerea legislativã are ca obiect transpunerea în legislatia nationalã a prevederilor Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului si a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lantului de aprovizionare agricol si alimentar, în vederea:

  • stabilirii unei liste a practicilor comerciale neloiale interzise în relatiile dintre cumpãrãtorii si furnizorii din cadrul acestui lant de aprovizionare,
  • reglementarea termenelor de plata,
  • reglementarea competentelor si atributiilor autoritãtii de concurentã, desemnata pentru a asigura aplicarea la nivel national a prevederilor directivei,
  • reglementarea sanctiunilor aplicabile autorului încãlcãrii.

Scopul proiectului de act normativ este îmbunãtãtirea functionãrii lantului de aprovizionare cu alimente si înlãturarea efectelor dãunãtoare ale practicilor comerciale neloiale asupra operatorilor economici din cadrul acestui lant.

Principalul obiectiv este garantarea unui lant de aprovizionare cu alimente bine echilibrat si functional, atât din punct de vedere socio-economic, cât si ca parte vitalã a pietei interne, prin înlãturarea diferentelor semnificative în puterea de negociere a operatorilor economici implicati, precum si la combaterea comportamentelor care încalcã principiul bunei-credinte în relatiile contractuale.

„Protectia tuturor producãtorilor din sectorul agricol si alimentar, indiferent de dimensiunea lor si de forma de asociere, este o prioritate pentru România, de aceea am votat în Senat Legea privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lantului de aprovizionare agricol si alimentar.” a declarat senatorul Iulian Mihail Bîca.

Obiect si domeniu de aplicare

(1) Legea se aplica anumitor practici comerciale neloiale sãvârsite în legãturã cu vânzarea de produse agricole si alimentare între cumpãrãtorii si furnizorii din cadrul lantului de aprovizionare agricol si alimentar.

a) Practicile comerciale neloiale în sensul legii sunt considerate practicile care deviazã considerabil de la buna conduitã comercialã, care contravin bunei-credinte si corectitudinii si care sunt impuse unilateral de un partener comercial altuia.

b) Legea se aplica vânzãrilor, în cazul cãrora furnizorul, cumpãrãtorul sau ambii sunt stabiliti atât pe teritoriul Uniunii Europene, cât si pe teritoriul unui alt stat.

c) Legea se aplica serviciilor prevãzute în mod explicit la art. 3, prestate de cumpãrãtor în beneficiul furnizorului.

d) Legea nu se aplica acordurilor dintre furnizori si consumatori.

(2) Legea se aplicã anumitor practici comerciale neloiale sãvârsite în legãtura cu vânzarea de produse agricole si alimentare de cãtre toate persoanele fizice autorizate si persoane juridice indiferent de cifra de afaceri.

(3) Prevederile legii se aplicã contractelor încheiate începând cu data intrãrii în vigoare a legii.

(4) în termen de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a legii, contractele în desfãsurare vor fi modificate corespunzãtor prevederilor acesteia.

în prezent, în Romania, nu existã reglementãri specifice aplicabile pentru combaterea practicilor comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lantului de aprovizionare agricol si alimentar.

S-a considerat ca fiind imperios necesarã reglementarea unor practici comerciale neloiale care s-au dovedit a fi dãunãtoare mediului de afaceri, pentru a le oferi fermierilor si întreprinderilor mici si mijlocii mai multã certitudine si pentru a le asigura suportul necesar gestionãrii riscurilor pe care, altfel, nu le-ar fi putut controla.

Necesitatea reglementãrii protectiei împotriva practicilor comerciale neloiale s-a datorat si faptului cã un procent relevant din produsele agricole si alimentare sunt perisabile si sezoniere.

De asemenea, identificarea si sanctionarea autorilor în ceea ce priveste încãlcãrile reglementãrilor care vizeazã combaterea practicilor comerciale neloiale, este foarte importantã, pentru a evita transferarea costurilor unor astfel de practici cãtre producãtorii agricoli.

Adoptarea actului normativ de identificare a practicilor comerciale neloiale de stabilire a modului de aplicare a sanctiunilor asigurã stabilitatea si securitatea raporturilor juridice.

De asemenea, reprezintã un mijloc eficient de înlãturare a inegalitãtii apãrute în procesul de negociere, determinate de puterea de negociere a cumpãrãtorilor si garanteazã un tratament echitabil pentru întreprinderile mici si mijlocii din domeniul agroalimentar.

Operatorii economici mai mici din lantul de aprovizionare cu alimente, inclusiv fermierii, sunt vulnerabili fatã de practicile comerciale neloiale utilizate de partenerii din cadrul lantului agroalimentar.

Acesti operatori economici nu au putere de negociere si alternative pentru vânzarea produselor lor cãtre consumatori, fiind obligati sã suporte costuri, care în mod rezonabil si legal, nu se impun a fi în sarcina lor. în contextul actual, în care la nivel national se iau mãsuri pentru relansarea economiei, adoptarea cadrului juridic prin care sã fie sanctionat comportamentul neloial în relatiile comerciale cu produse agricole si alimentare este prioritarã, întrucât submineazã viabilitatea economicã a operatorilor economici din cadrul lantului de aprovizionare cu produse agricole si alimentare. Prin stabilirea acestor norme se garanteazã ca acesti operatori pot concura în mod echitabil, contribuind astfel la eficienta lantului în ansamblul lui.

Mai mult decât atât, actul normativ desemneazã o autoritate publicã responsabilã cu aplicarea normelor privind practicile comerciale neloiale apãrute în cadrul lantului de aprovizionare cu produse agricole si alimentare. Astfel cã, în cazul unei încãlcãri dovedite a reglementãrilor, aceastã autoritate de executare va avea competentã de a impune o sanctiune proportionatã si disuasivã, va putea initia investigatii din proprie initiative sau pe baza unei plângeri. Un aspect extrem de important este faptul cã fumizorii care depun plângeri vor avea dreptul de a solicita confidentialitate si anonimat pentru a-si proteja pozitia fatã de partenerul comercial.

Puteti descãrca actul normativ aprobat de aici (link).

https://www.senat.ro/Legis/PDF/2021/21L049FG.pdf
Print Friendly, PDF & Email

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.