Munca la negru amendatã de inspectorii de muncã vasluieni

CONTROALE… În luna mai 2021 inspectorii de muncã au continuat activitatea de control având ca obiective principale identificarea si combaterea cazurilor de muncã nedeclaratã, verificarea modului de respectare a prevederilor legale din domeniul relatiilor de muncã: identificarea si combaterea cazurilor de muncã nedeclaratã, timp de muncã si repaus, salarizare, contracte de muncã – încheiere, modificare, suspendare si încetare. În afara obiectivelor principale specifice domeniului relatiilor de muncã, în cadrul controalelor efectuate inspectorii de muncã din cadrul compartimentelor Control Relatii de Muncã si Muncã nedeclaratã au avut ca obiectiv si verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind unele mãsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

De asemenea, în luna mai, în domeniul relatiilor de muncã la nivelul judetului Vaslui au fost efectuate un numãr de 84 de controale la 84 de angajatori. Dintre acestea 80 controale au avut ca obiectiv principal identificarea muncii nedeclarate în toate formele ei. În acest context în luna mai au fost identificati 2 angajatori care foloseau muncã nedeclaratã fãrã încheierea unui contract individual de muncã. Au fost identificate 5 persoane care prestau muncã nedeclaratã fãrã a avea încheiate contracte individuale de muncã potrivit legislatiei în vigoare. Pentru persoanele identificate cã prestau muncã nedeclaratã, angajatorilor le-au fost aplicate amenzi în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoanã, valoarea totalã a amenzilor pentru munca nedeclaratã în luna mai fiind de 100.000 lei. În luna mai, în domeniul relatiilor de muncã în total au fost aplicate 13 sanctiuni contraventionale, din care 8 de amenzi în valoare de 127.500 lei si 5 avertismente. Au fost trasate un numãr de 204 mãsuri pentru remedierea deficientelor constatate.

Si tot în luna mai, în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã, inspectorii de muncã din cadrul Compartimentului Control Securitate si Sãnãtate în Muncã, au efectuat vizite de inspectie la 38 de angajatori si au încheiat 38 de procese verbale de control, fiind constate un numar de 70 de neconformitãti. Pentru neregulile constatate în urma controalelor si a cercetãrii evenimentelor au fost sanctionati un numar de 31 de angajatori, fiind aplicate 67 de sanctiuni contraventionale cu avertisment si 2 sanctiuni contraventionale cu amendã, în valoare de 15.000 lei.

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
%d blogeri au apreciat: