Anunț privind finanaţările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi non-profit de interes local

Data:  23.06.2021

Informaţii generale privind   autoritatea contractantă (finanțatoare),  în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie, nr. 21, Bârlad, judeţul Vaslui, telefon 0235.411.760, fax 0235.416.867, http://www.primariabarlad.ro.

Primăria Municipiului Bârlad invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii sau cultele religioase recunoscute conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propunerile de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, tineret, sport, activități cu specific social și culte religioase.
1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile: cultură, tineret, sport, activități cu specific social și culte religioase pe anul 2021 este prevăzută de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activităţi non-profit de interes general şi de Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi non-profit de interes local aprobat prin HCLM nr. 159/27.05.2021, publicat pe site-ul oficial al autorității finanțatoare.

2. Sursa de finanţare a contractului: bugetul local al Municipiului Bârlad.

3. Domeniile pentru care se acordă finanțarea nerambursabilă și suma alocată:

  • Culte religioase  – 100.000 RON
  • Sport – 30.000 RON
  • Cultură – 30.000 RON
  • Tineret – 30.000 RON
  • Activități cu specific social – 30.000 RON

4. Durata proiectelor: anul 2021
5. Data limită de depunere a propunerilor este  16 IULIE 2021, ora 16.00 (cu diminuarea termenului de depunere a dosarelor la 15 zile, conform art. 20 alin. (2) din Legea 350/2005, motivate de faptul că eventualele lucrări de reparații, construcții și modernizări nu se pot efectua în sezonul rece).

6. Proiectele se depun într-un exemplar la Registratura Primăriei Municipiului Bârlad, str. 1 Decembrie, nr.21 și vor avea menţiunea pe dosar „Pentru: Comisia de evaluare pentru finanțări nerambursabile acordate de la bugetul local pentru activități non-profit de interes local”.

7. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare pentru finanțări nerambursabile acordate de la bugetul local pentru activități non-profit de interes local, constituită prin dispoziţia Primarului municipiului Bârlad, în perioada 19 iulie – 26 iulie 2021.
Finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanțării din partea beneficiarului.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect este în conformitate cu art. 20 din Regulamentul privind regimul finanaţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi non-profit de interes local existent pe site-ul Primariei Municipiului Bârlad.
Informaţii și clarificări cu privire la documente se pot obţine de la secretarul comisiei din cadrul Primăriei Municipiului Bârlad , Serviciul Contabilitate, etaj I, camera 17, telefon 0235.411.760, int. 220.

Data transmiterii anunţului de participare către Monitorul Oficial: 23.06.2021

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
%d blogeri au apreciat: