Vasluiul se transformă, cu fonduri europene! Troleibuze noi, creșă la fosta unitate militară, Parcul Copou extindere, noi rețele de transport în tot orașul, grădiniță în 13 Decembrie!

În condițiile unui an bugetar atipic, cu multe probleme de finanțare de la bugetul național, primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavăl, continuă cele 10 proiecte finanțate prin fonduri europene, prin Programul Regional Operațional. Este vorba de o sumă de 28 de milioane de euro, pentru aceste proiecte, astfel că, la final, reședința de județ va deveni cu adevărat un oraș european.

”Proiectele care vor schimba imaginea municipiului Vaslui sunt în diferite stadii. Pot să anunț că terenul din zona Copou, cu extinderea parcului, este în licitație, vom afla cât de curând câștigătorul, au fost opt firme la licitație. Proiectul viitorului depou de autobuze și troleibuze se află la avizare la ISU, Educația preșcolară, respectiv grădinița din 13 Decembrie – se lucrează, la fel și pentru Rediu, cu comunitate marginalizată, case sociale, este aproape gata proiectul.

Se lucrează și la proiectul tehnic pentru rețelele de troleibuz, au intervenit câteva modificări, se fac modificări în studiul de fezabilitate. Proiectul de la liceul Mincu se află în verificare la ADR Nord Est, după viza agenției pornim în licitație pentru execuție. Se lucrează și la creșa de la Unitatea Militară, este în derulare și proiectul cu sistemul informatic pentru administrația publică, la fel ca și Planificarea strategică.

Avem finanțare asigurată, avem sursele necesare, sperăm ca firmele de construcții pe proiecte să respecte graficele”, a spus primarul municipiului Vaslui.

Vasile Pavăl a mai precizat că un număr de 6 străzi, din zonele nou-construite, vor fi cuprinse la electrificare, se lucrează la SF-uri de către compania E-ON. Este vorba de străzi din zona Filaturii, la care lucrările vor începe în toamnă, a mai spus edilul.

Iată cele 10 proiecte finanțate de Uniunea Europeană, pentru modernizarea municipiului Vaslui!

Municipalitatea a postat pe site-ul propriu, încă de anul trecut, lista proiectelor prioritare pentru dezvoltarea orașului, proiecte cu finanțare nerambursabilă și care sunt deja în diverse stadii de implementare.

Între acestea se numără proiectul cu finanțare nerambursabilă „Îmbunătățirea regenerării fizice și socio – economice a comunității din zona marginalizată – Case Sociale str. Octav Băncilă”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 cu o valoare totală de 3.880.561,46 lei. Lucrările de regenerare fizică și socio – economică a comunității din zona marginalizată Case Sociale str. Octav Băncilă sunt investiții în facilități destinate utilizării publice, parc cu zone verzi de mici dimensiuni, loc de joacă pentru copii, precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale, reabilitarea unor tipuri de utilități de bază la scară mică, cum ar fi infrastructura de apă și salubritate, precum și construcția străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, alei pietonale și căi de acces în vederea furnizării unor servicii sociale la o calitate crescută, sporind accesul populației la acestea. Prin natura obiectivului general, investiția vizată prin proiect prevede măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea comunităților”, a detaliat primarul Vasile Pavăl.

„Extinderea infrastructurii pentru educație antepreșcolară din municipiul Vaslui – construcția și dotarea unei creșe noi în municipiul Vaslui” este un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu o valoare totală de 5.985.563,64 lei. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de construirea și dotarea unei creșe cu program prelungit pentru un efectiv de maximum 72 de antepreșcolari, cu un regim de înălțime parter și un funcțional coerent, adaptat standardelor actuale de sănătate publică, siguranță la incendiu, siguranță în exploatare, situată în intravilanul municipiului Vaslui, strada Dimitrie Bolintineanu, pe parcursul a 36 de luni de implementare.

„Extinderea infrastructurii pentru educație preșcolară din municipiul Vaslui – construcția și dotarea unei grădinițe pentru copii în municipiul Vaslui (str. Ștefan cel Mare)”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, are o valoare totală de 5.294.655,39 lei. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de construirea și dotarea unei grădinițe cu 4 săli de grupă, cu un regim de înălțime demisol, parter și etaj și un funcțional coerent, adaptat standardelor actuale de sănătate publică, siguranță la incendiu, siguranță în exploatare, situată în strada Ștefan cel Mare, municipiul Vaslui, județul Vaslui, pe parcursul a 36 de luni de implementare. Numărul de copii care vor fi cuprinși în această grădiniță va fi de 60.

„Sustainable school meals for green and healthy local food systems” acronim “BioCanteens”, proiect cu finanțare externă nerambursabilă prin programul URBACT III, are ca principal scop transferul de bune practici în domeniul dezvoltării urbane, într-un mod integrat și sustenabil. Valoarea proiectului este de 50.000 Euro.

„Sistem informatic integrat de e-administrație pentru îmbunătățirea accesului populației la servicii electronice și simplificare administrativă”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, are ca obiectiv general implementarea unor sisteme informatice pentru managementul integrat al fluxurilor de activități și dezvoltarea și creșterea gradului de sofisticare a serviciilor online furnizate către cetățeni, inclusiv prin digitalizarea arhivei la nivelul Primăriei Municipiului Vaslui, cu o valoare totală de 2.433.531,12 lei.

„Planificare Strategică – Municipiul Vaslui”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020” are ca obiectiv general întocmirea documentațiilor de planificarea strategică pe termen lung la nivelul UAT Municipiul Vaslui și o valoare totală de 927.431,90 lei. Practic, este vorba de planul de  dezvoltare „Proiect de extindere a rutelor, traseelor și stațiilor pentru transportul public de călători”, având o valoare totală de 108.878.193,57 lei. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de extinderea infrastructurii de transport în comun cu autobuzul și troleibuzul în Municipiul Vaslui respectiv traseu 1 – zona Koket (Str. Gheorghe Doja), traseu 2 – strada Traian, str. Castanilor (zona liceelor Ștefan Procopiu, Ion Mincu, zona Delea – locuințe, până la Barajul Delea), și traseul 3 – zona cuprinsă între Nodul Intermodal și Zona Industrială (DN 2F, după CFS Vaslui) și achiziționarea unui număr de 8 bucăți autobuze hibrid cu minim 67 de locuri, respectiv 10 bucăți troleibuze cu minim 90 de locuri, contribuind astfel la reducerea emisiilor de carbon în municipiu prin investiții bazate pe PMUD Vaslui. Scopul proiectului este reprezentat de crearea unui sistem de transport public eficient și atractiv care să deservească într-un mod echilibrat locuitorii Municipiului Vaslui.

„Reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Vaslui, Liceul Ion Mincu” are o valoare totală de 2.426.579,19 lei. Proiectul de investiții constă în realizarea unei construcții noi, cu regim de înălțime demisol și parter și cu funcțiunea de ateliere școlare pentru un efectiv de 267 elevi.

„Proiect realizare depou pentru transportul public” are o valoare totală de 21.163.086,73 lei. Obiectivul general al proiectului este promovarea mobilității urbane multimodale durabile prin construirea unui depou pentru transportul public, contribuind astfel la reducerea emisiilor de carbon în municipiul Vaslui și la îmbunătățirea calității vieții populației.

„Reconversia unui teren degradat din zona Copou în zonă verde și de agrement” are o valoare totală de 14.271.546,31 lei. Scopul proiectului este reprezentat de asigurarea și îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață în mediul urban, contribuind și la înfrumusețarea aspectului urbanistic al Municipiului Vaslui prin transformarea unui teren degradat aflat într-o situație gravă de deteriorare în zona de agrement cu facilități de recreere. Se propune reconversia acestui teren degradat în spațiu verde și de agrement alăturat parcului Copou și în completarea acestuia. Trebuie menționat faptul că Parcul Copou a devenit deja unul dintre simbolurile municipiului Vaslui, numeroșii vizitatori arătându-și uimirea și, ulterior, promovând ca obiectiv turistic distinct și important acest obiectiv.

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
%d blogeri au apreciat: