Iată cum vă puteți vinde produsele agricole proprii în piețele agroalimentare! Direcția pentru Agricultură vine cu precizări

0
118

Legislația pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol reglementează modul activităţilor desfăşurate în propria fermă/gospodărie de un producător agricol persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală şi/sau întreprindere familială, pentru obţinerea unor produse agricole care depăşesc necesarul de consum propriu şi sunt destinate vânzării pe piaţă.

Sub efectul acestei legi, fiecare persoană fizică, care desfășoară activități economice în sectorul agricol, în calitate de producător agricol, persoană fizică, are obligaţia de a deţine atestat de producător și carnet de comercializare, valabile, pentru produsele supuse comercializării.

De asemenea, orice persoană fizică este îndreptăţită să se adreseze, printr-o cerere, primăriei locale, pe a cărei rază de competenţă se află ferma/gospodăria, în vederea obţinerii atestatului de producător și/sau a carnetului de comercializare, pentru produsele care urmează a fi comercializate. Ulterior, în baza verificărilor efectuate în teren, reprezentantul primăriei va întocmi un Proces verbal, care va cuprinde culturile existente la faţa locului, producțiile estimative ale acestora și produsele supuse comercializării.

Astfel, carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol reprezintă documentul pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole, obţinute în ferma/gospodăria proprie și este utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum și de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz.

Menţionăm faptul că, atestatul de producător și carnetul de comercializare sunt formulare cu regim special și se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, urmare a Avizului consultativ emis de către Direcția pentru Agricultură Județeană Vaslui sau de către structurile asociative profesionale din agricultură, după caz.

Ȋn acest context, în perioada 01.01.2021-10.08.2021, Direcția pentru Agricultură Județeană Vaslui a primit solicitări din partea a 67 unităţi administrativ teritoriale și a emis un număr de 835 Avize consultative, dintre care 209 pentru eliberare de atestate de producător și un număr de 626 pentru înscrieri în carnete de comercializare a produselor ce urmează a fi valorificate, din gospodăriile proprii ale producătorilor agricoli locali.

Primăriile cu cele mai multe cereri înregistrate pentru eliberări de avize consultative se regăsesc în localităţile Ivești (76 cereri), Huși (56 cereri), Fălciu (41 cereri), Puiești (30 cereri), Codăești (29 cereri), Vaslui (28 cereri), Banca (25 cereri), Zorleni (24 cereri), Berezeni (22 cereri), Negrești (20 cereri), iar la polul opus, se află cele din localităţile Boțești, Costești, Dodești, Grivița, Gherghești, Viișoara cu câte o cerere și Arsura, Băcani, Drînceni și Lunca Banului cu câte două cereri.

Potrivit legislaţiei în vigoare, constituie contravenţii desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii de către persoanele fizice care nu deţin atestat de producător valabil, respectiv carnet de comercializare valabil și se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei până la 22.500 lei, iar în cazul vânzării produselor agricole, altele decât cele din producţia proprie, în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 7.500 lei până la 15.000 lei.

Referitor la verificările efectuate în judeţul Vaslui, în primul semestru al anului 2021 au avut loc 32 acţiuni de control, reprezentând acţiuni privind comercializarea fructelor şi legumelor proaspete în depozite en-gross legume-fructe, verificări pe linia respectării prevederilor legale în vigoare, în pieţele agroalimentare din municipiile Vaslui, Bârlad si Huşi, dar și acțiuni mixte de control cu reprezentanți din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor și Autorităţii Naţionale Fitosanitare, privind modul de respectare a legislației specifice în domeniul producerii și comercializării legumelor și fructelor proaspete.

Pentru abaterile constatate au fost aplicate, în total, 17 sancţiuni contravenţionale, respectiv 13 avertismente şi 4 amenzi în valoare de 6.500 RON, fiind dispuse și mǎsuri de remediere a deficiențelor constatate și intrarea în legalitate, conform legislației specifice în vigoare, respectiv Legea nr. 145/2014 reactualizată, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, Legea nr. 312/2003 republicată, privind producerea și valorificarea legumelor și Legea pomiculturii nr. 348/2003 republicată.

Print Friendly, PDF & Email

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!