Vrei să devii polițist de frontieră? Ai la dispoziție 225 de locuri în școlile de subofițeri

0
310

Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursul de admitere organizat la nivelul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea, instituţie de învăţământ postliceal, pentru sesiunea de admitere septembrie – octombrie 2021. Astfel, pentru viitorii poliţişti de frontieră, sunt puse la dispoziţie un număr de 225 locuri la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea (200 locuri Politie de Frontieră, 15 locuri Inspectoratul General pentru Imigrări, 10 locuri Direcţia Generală de Paşapoarte). Organizarea si desfăşurarea concursului de admitere se va derula după următorul calendar:

Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, astfel: de către structura de resurse umane din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iași precum şi din cadrul serviciilor teritoriale judeţene subordonate  acestora (Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi) cu sarcini de recrutare. Candidații care nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat sunt recrutați de structurile de resurse umane din unitățile cu sarcini de recrutare din Inspectoratelor de Poliţie Judeţene unde aceștia locuiesc, potrivit domiciliului/reședinței înscrise în cartea de identitate. Cererea-tip de înscriere, se descarcă de pe site-ul oficial al unităţii de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, în perioada 02 – 14 septembrie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

 Evaluarea psihologică a candidaţilor va avea loc în conformitate cu dispoziţiile Centrului de Psihologie al M.A.I., după expirarea perioadei de înscriere,  detaliile de natură organizatorică urmând a fi postate în timp util, pe site-ul oficial al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române Aceste  testări vor fi organizate de unităţile de recrutare până la data de 20.09.2021. Susținerea probei de evaluare a performanței fizice are loc în perioada 29 septembrie – 05 octombrie 2021 în centrele zonale de selecție, indiferent de unitatea de învățământ subordonată MAI, pentru care candidatul a optat, potrivit arondării.

Susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice, va avea loc în data de 9 octombrie 2021, la unitățile de selecție, iar subiectele de concurs vor fi unice pentru toate unităţile de învăţământ din cadrul MAI. După corectarea testelor, sunt transmise unităților de recrutare listele cu candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștințelor, pentru a susține examinarea medicală, care va avea loc în perioada 11– 31 octombrie 2021.

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, iar rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al unităților de învățământ, până la data de 03 noiembrie 2021. Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile de învăţământ ale M.A.I., candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii legale de recrutare: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română, scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea evaluării medicale.

De asemenea, candidații trebuie să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat. Dovada îndeplinirii acestei condiții se face cu diplomă de bacalaureat și foaie matricolă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat – sesiunea 2021. Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere, să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist, să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni. să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege. De asemenea, sunt luate în calcul și următoarele criterii specifice: să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii criteriilor menționate se realizează cu ocazia examinării medicale.

Print Friendly, PDF & Email

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!