Primarii vasluieni răsuflă ușurați! A fost publicat în Monitorul Oficial programul care va continua modernizarea localităților, noul PNDL3!

Ordonanța de urgență privind aprobarea programului național de investiții „Anghel Saligny”, în valoare de 10 miliarde de euro, care a aruncat în aer Coaliția de Guvernare, a fost publicat luni seara în Monitorul Oficial. Actul nu diferă față de proiectul adoptat vineri de Guvern. Cei de la USR-PLUS, inclusiv deputatul USR de Vaslui, Mihai Botez, au catalogat acest program drept o hoție și o continuare a PNDL 2 (creația lui Liviu Dragnea), în ceea ce privește risipa banilor și lipsa de transparență în alocarea lor.

”Având în vedere obligaţiile statului de a garanta şi de a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor (…) ţinând cont că prin Programul de guvernare Guvernul României îşi asumă modernizarea comunităţilor locale prin realizarea de investiţii în infrastructura locală, drumuri judeţene şi locale, infrastructura de apă şi canalizare, staţii de epurare a apei, extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale etc., este imperios necesară susţinerea realizării obiectivelor de investiţii care permit asigurarea în cel mai scurt timp a unor servicii esenţiale pentru creşterea calităţii vieţii în toate localităţile din România, punându-se mai mult accent, în conformitate cu obligaţiile prevăzute în legislaţia internă şi europeană, pe apă şi canal, drumuri şi reţele de gaze”, se arată în document.

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de construcții noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la construcții existente și care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii de investiții:
a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;
b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor
pluviale;
c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;
d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice

e) sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport
al gazelor naturale.

Sunt și unele elemente pe care primarii vasluieni vor trebui să le ia în calcul, detalii menționate în Ordonanța de Urgență a Guvernului. Edilii trebuie să știe că nu vor fi permise încălcări ale termenelor din contracteșe încheiate și că vor finaliza lucrării din fondurile comunităților, dacă nu se respectă termenele!

”În cazul obiectivelor de investiții nefinalizate până la data încetării contractului de finanțare se acordă beneficiarilor o
perioadă de grație de 12 luni în vederea finalizării obiectivului de investiții din fonduri proprii.
În situația în care obiectivele de investiții nu sunt finalizate în termenul de grație, beneficiarii returnează sumele
transferate, în termen de 6 luni. Nerespectarea termenului de 6 luni atrage aplicarea unei penalități de 1% pe an. Sumele returnate nu sunt purtătoare de dobânzi și se fac venituri la bugetul de stat”

”Consecinţa negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este faptul că unele dintre serviciile esenţiale pe care statul şi unităţile administrativ-teritoriale trebuie să le asigure tuturor cetăţenilor nu pot fi oferite la standarde de calitate şi siguranţă sau nu pot fi oferite deloc în anumite zone izolate, atrăgând afectarea stării de sănătate a populaţiei, a condiţiilor de trai, precum şi depopularea comunităţilor subdezvoltate, fiind necesară o abordare integrată, strategică la nivel naţional în asigurarea finanţării de către stat, prin administraţia publică locală, a unor proiecte prioritare care conduc la îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin asigurarea serviciilor publice elementare, de bază, în acord cu nevoile beneficiarilor programului.

O altă consecinţă negativă o reprezintă faptul că neadoptarea unor măsuri de finanţare a obiectivelor de investiţii din categoria alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei, precum şi sisteme de canalizare şi staţii de epurare ar conduce la imposibilitatea României de a închide procedura de infringement într-un termen rezonabil”, se mai arată în OUG.

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!

Facebook
%d blogeri au apreciat: