30 noiembrie, termenul limită de conectare a  aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF- ANAF

0
95

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui reamintește operatorilor economici încadrați în categoria contribuabililor mici și mijlocii care utilizează aparate de marcat electronice fiscale (AMEF), că termenul limită de conectare a acestora la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale  al Agenției Naționale de Administrare Fiscală este 30.11.2021, conform art. 3 alin.(1) lit.b) din Ordinul președintelui ANAF nr.435/25.03.2021. Conectarea AMEF la sistemul informatic al MF – ANAF este disponibilă din data de 31.03.2021 și presupune renunțarea la anumite declarații care se depun periodic de către contribuabili având ca efect o simplificare a obligațiilor declarative, în eventualitatea realizării cu succes a procesului și transmiterii datelor complete.

”Precizăm că, în situația în care operatorii economici utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice, au obligația de a informa ANAF cu privire la această situație, prin depunerea declarației pe propria răspundere (F4110), prevăzută în anexa nr. 2 la OPANAF nr. 435/2021, până la termenul anterior menționat. Declarația (F4110) este disponibilă pe portalul ANAF, secțiunea Servicii Online, subsecțiunea Descărcare declarații și se transmite prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, după cum se procedează și în cazul celorlalte formulare incidente domeniului aparatelor de marcat electronice fiscale.

Operatorii economici care depun această declarație își vor îndeplini obligațiile declarative privind datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat electronice fiscale, cu respectarea prevederilor OpANAF nr. 627/2018, privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin.(1) lit. a) sau art. 3 alin.(2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin.(1) lit.b) și c) din anexa nr.11 la Normele metodologice pentru aplicarea OUG nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin HG nr. 479/2003, către ANAF.”, au transmis reprezentanții ANAF.

Pentru informații privind procedura de conectare a AMEF la sistemul informatic al MF – ANAF se poate consulta ,,Ghidul cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF – ANAF,, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea Servicii online – Aparate de marcat electronice fiscale. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui recomandă operatorilor economici să efectueze demersurile necesare în vederea conectării aparatelor de marcat electronice fiscale înainte de termenul limită de conectare, respectiv 30.11.2021, pentru a preveni eventualele probleme privind conectarea AMEF, potențial generate de numărul ridicat de solicitări pe finalul perioadei și evitării penalizărilor aferente neconectării acestora la sistemul MF – ANAF.

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!