ANUNŢ ÎN ATENŢIA CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE REFERITOR LA TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE

0
28

Stimaţi contribuabili, vă aducem la cunoştinţă faptul că în aceastӑ perioadӑ, până la finalul anului 2021, Serviciul Finanțe Publice Locale va continua verificarea tuturor proprietăților de pe raza municipiului Vaslui, în ceea ce priveşte actualizarea numărului de persoane care datoreazӑ bugetului local taxă specială de salubrizare.

În acest sens, personalul din cadrul S.C. GOSCOM S.A. Vaslui, împuternicit în acest sens de cӑtre autoritatea publicӑ localӑ, care se va identifica prin legitimaţia de serviciu, se va deplasa pe teren, în zonele repartizate, şi va aduce la cunoștință publică obligațiile cetățenilor de pe raza municipiului Vaslui referitoare la:

  • depunerea la Serviciul Finanţe Publice Locale Vaslui a declaraţiei de impunere în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici;
  • achitarea contravalorii serviciului de salubrizare.

Municipiul Vaslui, prin Serviciul Finanțe Publice Locale vă reaminteşte faptul că, în conformitate cu prevederile Hotӑrârii Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 180/2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare, utilizatorii casnici care locuiesc într-un imobil/apartament şi au calitatea de proprietar sau chiriaş al imobilului/apartamentului, proprietate a unei persoane fizice datorează taxa specială de salubrizare în cuantum de 11 lei/persoană/lună.

Vă mulţumim anticipat pentru colaborare!

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Serviciului Finanțe Publice Locale din cadrul Municipiului Vaslui, utilizând informaţiile din antet, respectiv către S.C. GOSCOM S.A. Vaslui.

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!