ANUNŢ DE LICITAŢIE – PRIMĂRIA COMUNEI STĂNILEȘTI

0
265

ANUNŢ DE LICITAŢIE

privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unor suprafețe de teren, categorie de folosință “arabil”, aparţinând domeniului privat al U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în scopul desfăşurării de activităţi cu specific agricol

            În temeiul prevederilor O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi ale H.C.L. Stănileşti Nr. 58/10.09.20211, U.A.T. Comuna Stănileşti, județul Vaslui, cu sediul în comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, CUI 3552093,  anunță concesionarea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a următoarelor suprafețe de teren, categorie de folosință “arabil”, apaținând domeniului privat al U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în scopul desfăşurării de activităţi cu specific agricol:

  1. Lotul 1 – Suprafață totală: 45.871 m2, constituit din:
  2. S1 – 22.452 m2, categorie de folosință “arabil”, Tarlaua 11, Parcela 243/1, intravilan comuna Stănilești
  3. S1 – 23.419 m2, categorie de folosință “arabil”, Tarlaua 11, Parcela 243/1, extravilan comuna Stănilești
  4.  Lotul 2 – Suprafață totală: 20.200 m2, constituit din:
  5. S1 – 20.200 m2, categorie de folosință “arabil”, Tarlaua 11, Parcela 248, extravilan comuna Stănilești
  6. Lotul 2 – Suprafață totală: 7.895 m2, constituit din:
  7. S1 – 7.895 m2, categorie de folosință “arabil”, Tarlaua 11, Parcela 243/13, extravilan comuna Stănilești.

Durata concesiunii este de 1 an pentru Lotul Nr. 1 și de 5 ani pentru Loturile Nr. 2 și Nr,. 3, începând de la data semnării contractului de concesiune.

            Preţul de pornire la licitaţie: redevenţa minimă este de 600 lei/ha/an.                      Documentele de participare la licitație se depun la sediul Primăriei Stănileşti, Compartimentul Registrul Agricol, Registratură și Relații cu Publicul, începând cu data de 16.11.2021, ora 8.00,  până în data de 25.11.2021, ora 16.00. Se pot înscrie la procedura de licitaţie publică deschisă, persoanele fizice sau juridice, care îndeplinesc condiţiile aprobate prin caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire.

            Data limită de depunere a cererilor de înscriere la licitația publică deschisă este 25.11.2021.

            Şedinţa publică de licitație publică, cu strigare va avea loc în data de 10.12.2021, ora 10.00, la sediul primăriei comunei Stănileşti, în Sala de Consiliu.

            Condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poate fi obținută de către persoanele interesate, pe bază de cerere înregistrată la Primăria comunei Stănilești, începând cu data de 16.11.2021, ora 8.00.

            Detalii suplimentare pot fi obţinute la sediul Primăriei comunei Stănileşti, la telefon 0235/483.019, 0235/483.016, sau e-mail: contact@primariastanilesti.ro.

            Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Vaslui, conform prevederilor conform prevederilor Legii 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

            Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.11.2021.

PRIMAR,

TOFAN GĂBIȘOR

Secretar general al comunei Stănileşti,

         BURCIOAGĂ MIHAELA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here