Priorități și perspective în implementarea învățământului profesional și tehnic

0
687

Învățământul profesional și tehnic are în vedere învățarea prin activități practice organizate în laboratorul tehnologic sau în atelierul școală, la locul de muncă, respectiv la operatorul economic sau pe baza unui contract de parteneriat între operatorul economic și unitatea de învățământ, cu implicarea unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află unitatea școlară, și a unui contract individual de pregătire practică încheiat între operatorul economic, unitatea de învățământ și persoana care se formează, având ca scop facilitarea accesului absolvenților, după finalizarea studiilor, la un loc pe piața forței de muncă.

Provocările actuale trebuie să răspundă întrebării dacă în acest moment calificările profesionale pentru care se pregătesc tinerii din liceele tehnologice sunt în acord cu nevoile de formare profesională ale agenților economici din județ. În acest context, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a organizat o întâlnire de lucru privind propunerea planului de școlarizare în învățământul profesional și tehnic, având în vedere acțiunile Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare pentru anul școlar 2022-2023.

În acest scop, au fost desfășurate două activități, în zilele de 8 și 9 decmbrie 2021. Prima activitate a avut loc miercuri, 8 decembrie 2021, la ora 13.00, în sala Amfiteatru din cadrul Liceului Teoretic ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui, având ca invitați reprezentanţi ai Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui, reprezentanți UAT, reprezentanţi ai operatorilor economici din judeţ şi reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic. Obiectivul activităţii a fost analiza pieţei muncii locale şi judeţene şi identificarea soluţiilor pentru o propunere realistă a planului de școlarizare în învățământul profesional si învățământul liceal tehnologic, pentru stabilirea unui plan de şcolarizare bazat pe cererea de pe piaţa muncii locale, respectiv județene, în concordanţă cu profilul economic al judeţului.

În cadrul activității, au fost promovate calificările fiecărei unități de învățământ și aduse la cunoștința participanților invitați informări privind organizarea și funcționarea învățământului profesional și tehnic, inclusiv cel dual; accesul în învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual, și la avantajele urmării unei rute de profesionalizare în domeniul tehnologic; modul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional, inclusiv dual, potrivit OMEN, existent.

Având în vedere Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023, joi, 09 decembrie 2021 s-a organizat şedința CLDPS Vaslui în sistem on-line. Ordinea de zi a întâlnirii a cuprins analiza și avizarea numărului de locuri pentru învăţământul profesional și dual; prezentarea Calendarului activităţilor specifice învăţământului profesional și tehnic pentru anul şcolar 2022-2023; avizarea PLAI pentru 2019-2025, actualizat în 2021. La şedinţă a participat coordonatorul regional din filiala regională N-E.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a lansat un apel pe site-ul ISJ Vaslui către agenţii economici (operatorii economici, instituţiile de interes public şi alte organizaţii sau persoane juridice care îndeplinesc condiţiile legale referitoare la capacitatea juridică de angajator), în vederea implementării învăţământului profesional și dual conform Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2022-2023.

În urma apelului, doi agenți economici au transmis solicitări către CNDIPT pentru 12 locuri în învățământul dual – 7 locuri pentru calificarea brutar-patiser-preparator produse făinoase (SC VELABRUM SRL) și 5 locuri pentru calificarea preparator produse din carne și pește (SC FLEISCHPARTY SRL),  iar către ISJ și școlile tehnice au fost transmise 1111 solicitări pentru învăţământul profesional, din care au fost satisfăcute 93,3%.

Nu au fost satisfăcute toate solicitările din următoarele motive: nu există școli autorizate sau acreditate pentru calificarile solicitate în zona pe raza căreia funcționează agentul economic; există acreditare/autorizare, dar este un număr prea mic de solicitari; nu există meseria în nomenclatorul calificărilor prin IPTM; nr. de elevi pe clasă este 24.

În urma acțiunilor întreprinse, numărul de clase propus în planul de școlarizare pentru ÎPT a reprezentat aproximativ 57% din totalul claselor propuse la nivelul județului. Analiza planului de şcolarizare din anul şcolar 2022 – 2023, comparativ cu ultimii doi ani şcolari, la nivelul judeţului Vaslui, evidențiază o scădere a numărului de clase realizate atât pentru învățământ liceal tehnologic, cât și pentru învăţământul profesional din cauza scăderii numărului de elevi, dar și alegerii deliberate a profilurilor teoretice. În planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023, se regăsește o singură grupă de învățământ profesional dual, deși s-au intreprins numeroase activități în promovarea acestui tip de învățământ și se fac demersuri pentru a crește ponderea de învățământ IPT pentru anul școlar următor.

Print Friendly, PDF & Email

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.