Ce vom fi întrebați la Recensământul Populației și Locuințelor! Mesaj de ultimă oră al Direcției de Statistică județene!

0
201

Recensământul Populației și Locuințelor se apropie cu pași repezi – 14 martie 2022 reprezentând data de start a autorecenzării populației. Este prima din cele două mari etape care vor forma, în esență, recensământul din acest an: autorecenzarea și colectarea electronică a datelor din teren cu ajutorul recenzorilor, pentru locuințele și persoanele care nu s-au autorecenzat. Recent, Parlamentul României a aprobat o nouă listă a variabilelor care vor fi colectate de la populație pentru a fi prelucrate de specialiștii statisticieni. În general, chestionarele vor cuprinde întrebări referitoare la tipul locuințelor, numărul persoanelor din locuință, spațiu colectiv de locuit sau gospodărie, dar și caracteristici etnoculturale, educaționale și economice la nivel de persoană

Recensământul Populației și Locuințelor (RPL), programat pentru prima jumătate a acestui an, aduce o noutate în istoria cercetărilor statistice de amploare din România: va fi complet digitalizat, în sensul că datele statistice vor fi culese, validate, prelucrate și prezentate în format electronic. În acest obiectiv național extrem de important, realizat sub aspect tehnico-metodologic de către Institutul Național de Satistică(INS), prin direcțiile județene de statistică, sunt angrenate și primăriile localităților, serviciile de evidență a populației, inspectoratele teritoriale de muncă, casele județene de pensii și multe alte instituții care vor conlucra în îndeplinirea amplei cercetări statistice.

Cu toate că există mai multe etape în îndeplinirea RPL, în special două sunt de importanță maximă pentru acesta. Prima se referă la perioada 14 martie – 15 mai 2022, când întreaga populație a României se va putea autorecenza de pe orice smarphone, tabletă, laptop sau calculator, ori va recurge la autorecenzarea asistată pe calculator în locațiile amenajate special de către primăriile localităților. Fiecare cetățean care se va autorecenza va primi o zi liberă la alegere de la angajatorul său. “Strategia națională elaborată pentru RPL încearcă să reducă cât mai mult contactul direct cu cetățeanul, cercetarea statistică oficială din prezent oferind, prin autorecenzare, cel mai bun instrument pentru culegerea datelor. Astfel, RPL devine o acțiune a întregii societăți. Probabil unii dintre noi își vor pune întrebarea: de ce să ne autorecenzăm? Răspunsul este simplu: pentru că scopul recensământului este unul nobil și necesar, adică să ofere o imagine clară a noastră a tuturor și informații importante care să ne fie de folos în politicile publice, în realizarea strategiilor pentru o dezvoltare mai bună a României. Recensământul este o cercetare statistică de mare anvergură, care are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale, naționale și europene, sub forma unor indicatori statistici, în condițiile de calitate, privind numărul și distribuția teritorială a populației rezidente, a structurii demografice și socioeconomice, date referitoare la gospodăriile populației, precum și la fondul localiv, condițiile de locuit ale populației și clădirile în care se află aceste locuințe”, a declarat Teodor Iancu, directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Vaslui.

A doua etapă, la fel de importantă, se va consuma în perioada 16 mai – 17 iulie 2022 când, pentru persoanele care nu s-au autorecenzat, ori pentru locuințele ce nu au fost recenzate de către proprietarii lor, se va efectua colectarea datelor statistice în teren cu ajutorul recenzorilor. Aceștia vor colecta datele statistice prin intermediul chestionarelor electronice, care vor fi preîncărcate pe tablete electronice. Chestionarele vor avea preîncărcate câteva date importante despre persoanele care urmează să fie vizitate de recenzori, aceste date fiind obținute de la instituțiile statului de către INS prin importul datelor din surse administrative, acțiune care se va desfășura pe parcursul lunilor februarie și parțial martie ale acestui an.

La ce întrebări vom răspunde în chestionarele electronice?

Pe 14 ianuarie 2022 a intrat în vigoare Legea nr.16/13.01.2022 adoptată de Parlamentul României, care modifică actul normativ de bază al RPL, și anume, Ordonanța de urgență nr. 19/04.02.2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor, și în care a fost aprobată o nouă listă cu variabilele care se vor regăsi în chestionarele electronice pe care le vom completa.

Astfel, pentru clădiri, acestea vor cuprinde întrebări referitoare la tipul clădirii, anul construirii ei, materialele de construcție al pereților exterior ai acesteia. Pentru locuințe, vom fi întrebați cu referire la titlul sub care gospodăria ocupă locuința, numărul gospodăriilor din locuință, numărul persoanelor din locuință, tipul locuinței, statutul acesteia, poziția sa în clădire, situația ocupării sale, forma de proprietate, numărul camerelor de locuit, existența băii, bucătăriei, a closetului cu apă, a instalației de canalizare, cea a sistemul de alimentare cu apă rece și caldă, a instalației de alimentare cu apă caldă și a instalației electrice. Va trebui să precizăm dacă locuința noastră are un sistem de energie regenerabilă, este dotată cu instalație de aer condiționat, combustibilul folosit la gătitul zilnic, modul în care locuința este încălzită, tipul de echipament și combustibilul folosit pentru încălzirea sa, dar și dacă aceasta este termoizolată și reabilitată termic.

În ce privesc întrebările la nivel de persoană, chestionarele vor cuprinde întrebări din categoria caracteristicilor demografice – sex, data nașterii, starea civilă legală, anul căsătoriei, numărul copiilor născuți vii (doar pentru persoanele de sex feminin). Apoi va trebui să oferim informații privind migrația internă și internațională, cum ar fi să specificăm localitatea unde locuim în prezent, pentru câte luni am fost plecați din localitatea de recenzare, motivul absenței din localitatea de recenzare, locul nașterii, domiciul, reședința anterioară, data stabilirii ultimei reședințe în România, data stabilirii în localitatea de recezare, motivul stabilirii și cetățenia. Caracteristicile etnoculturale care se vor colecta vor cuprinde întrebări privind etnia căreia îi aparținem, care este limba maternă și cărei religii îi aparținem. Vom mai fi întrebați despre cel mai înalt nivel de educație absolvit, perioada, localitatea și instituția de învățământ terțiar absolvită, tipul de liceu absolvit și cel mai înalt nivel de educație urmat la momentul de referință al recensământului (acesta este ora ”0.00” a zilei de 1 decembrie 2021). Caracteristicile economice vor cuprinde întrebări doar pentru persoanele de 15 ani și peste, ocupate sau care nu au mai lucrat vreodată, și aici intrând caracteristicile activității curente, timpul de lucru, activitatea economică, ocupația, statutul profesional, localizarea geografică a locului de muncă. De menționat că legea prevede că toate întrebările incluse în formulare au caracter obligatoriu.

“Îndemn populația județului să se autorecenzeze în perioada stabilită și doresc să subliniez faptul că toate aceste date obținute prin completarea formularelor electronice vor fi confidențiale, legea precizând clar că acestea nu pot servi ca probe în justiție ori la stabilirea unor drepturi sau obligații pentru furnizorii de date la care se referă. Apoi, în statistică, la prelucrarea datelor se folosește tehnica anonimizării, care se aplică informațiilor și datelor cu caracter personal în vederea eliminării ireversibile a posibilității de identificare a persoanelor vizate de aceste date. Deci nu trebuie să ne fie frică cum că cineva, instituție sau persoană, se va folosi de datele introduse de cetățeni sau le va folosi în scopuri ascunse”, a precizat Teodor Iancu, directorul executive al DJS Vaslui.

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!