Decizie de ULTIMĂ ORĂ, anunțată de deputatul vasluian Adrian Solomon! Personalul contractual din perioada stării de alertă și urgență rămâne la posturi!

0
2050

In ședința Comisiei pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților din data de 23 februarie, prezidată de deputatul PSD de Vaslui, Adrian Solomon, a fost adoptat proiectul de Lege privind reglementarea statutului personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată – PLx 59/2022.

Proiectul de lege stabilește cadrul legal pentru ca personalul din unităţile sanitare cu paturi, serviciile de ambulanţă, direcţiile de sănătate publică, instituţiile de asistenţă socială, personalul din structurile Ministerului Afacerilor Interne, în special cel din jandarmerie şi situaţii de urgenţă, care a ocupat, în perioada stării de alertă, posturi pe perioadă determinată, să le poată ocupa în perioada de valabilitate a contractelor individuale de muncă, prin examen, pe perioadă nedeterminată, pentru acoperirea deficitului de personal medical din sistemul sanitar, precum şi de profesionişti ai situaţiilor de urgenţă şi personal medical în unităţile sanitare.

Încetarea stării de alertă va atrage, în mod subsecvent, vacantarea acestor posturi, iar până la ocuparea acestora prin procedurile specifice de concurs, aceste instituţii publice vor fi puse în imposibilitatea de a acorda servicii beneficiarilor la standardele reglementate de legislaţia în vigoare, cu atât mai mult cu cât personalul din structurile celor două ministere este subdimensionat şi extrem de solicitat.

Încadrarea personalului mai sus-menționat s-a făcut în funcţie de nevoile determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta, iar păstrarea lor în sistem are efecte pozitive din punct de vedere al asigurării de resursă umană calificată. 

„Prin adoptarea acestei iniţiative legislative, unităţile sanitare cu paturi, serviciile de ambulanţă, direcţiile de sănătate publică, instituţiile de asistenţă socială, precum şi unităţile şi instituţiile aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, vor putea beneficia de personal cu experienţă, dobândită în perioada stării de urgență și de alertă, experienţă care nu poate fi ignorată, menţinerea raporturilor de muncă în instituțiile în care aceştia şi-au desfăşurat activitatea fiind considerată o necesitate”, a declarat deputatul Adrian Solomon.

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!