ANUNŢ DE LICITAŢIE

0
306

privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unor suprafețe de teren aparţinând domeniului privat al U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în scopul desfășurării de activități cu specific economic

        În temeiul prevederilor O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi ale H.C.L. Stănileşti Nr. 26/16.03.2022, U.A.T. Comuna Stănileşti, județul Vaslui, cu sediul în comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, CUI 3552093,  anunță concesionarea prin licitație publică cu oferte în plic închis, a următoarelor suprafețe de teren, apaținând domeniului privat al U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în scopul desfăşurării de activităţi cu specific economic:

  1. N.C. 73418 – suprafață 1000 m2
  2. NC 75697 – lot 1 – suprafață 1684 m2
  3. NC 75697 – lot 2 – suprafață 805 m2
  4. NC 75697- lot 3 – suprafață 1162 m2
  5. NC 75697- lot 4 – suprafață 277 m2
  6. NC 75697 – lot 5 – suprafață 72 m2
  7. NC 73929 – suprafață 510 m2

      Durata concesiunii este de 10 ani începând de la data semnării contractului de concesiune.

            Preţul de pornire la licitaţie: redevenţa minimă este de 2,1 lei/m.p./an. Taxa de participare la licitaţie – 100 lei.

            Documentele de participare la licitație se depun la sediul Primăriei Stănileşti, Compartimentul Registrul Agricol, Registratură și Relații cu Publicul, începând cu data de 18.05.2022, ora 8.00,  până în data de 07.06.2022, ora 16.00. Ofertele vor fi depuse în 1 (unul) exemplar. Se pot înscrie la procedura de licitaţie publică, persoanele fizice sau juridice, care îndeplinesc condiţiile aprobate prin caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.05.2022.

            Data limită de depunere a cererilor de înscriere la licitația publică deschisă este 07.06.2022.

            Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 14.06.2022, ora 11.00, la sediul primăriei comunei Stănileşti, în Sala de Consiliu.

            Condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poate fi obținută de către persoanele interesate, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic, pe bază de cerere înregistrată la Primăria comunei Stănilești, începând cu data de 18.05.2022, ora 8.00.

            Detalii suplimentare pot fi obţinute la sediul Primăriei comunei Stănileşti, la telefon 0235/483.019, 0235/483.016, sau e-mail: contact@primariastanilesti.ro.

            Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Vaslui, conform prevederilor conform prevederilor Legii 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

            Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16.05.2022.

Print Friendly, PDF & Email

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.