Legea dialogului social sau legea Solomon/Petrea a trecut de Camera Deputaților! O mare victorie a parlamentarului vasluian

0
738

Marți, 22 noiembrie 2022, după nenumărate dezbateri și consultări cu reprezentanții partenerilor sociali, Comisia pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților a reușit să finalizeze dezbaterile și să dea un vot favorabil asupra propunerii legislative privind dialogul social – Plx 715/2018, iniţiată de doi parlamentari, respectiv deputaţii Adrian Solomon şi Gabriel Petrea.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat raportul Comisiei pentru muncă, în data de 23 noiembrie 2022.

Propunerea legislativă își propune să îmbunătățească cadrul de reglementare privind desfășurarea dialogului social în România, atât bipartit, cât și tripartit, propunând o nouă Lege a dialogului social, concomitent cu abrogarea legii existente.

Totodată, lărgirea conținutului contractelor colective de muncă prin includerea, printre altele, a măsurilor privind armonizarea vieții de familie cu obiectivele profesionale, ca aspect care ține de asigurarea calității muncii, reprezintă un progres față de reglementarea anterioară.

Demarate încă din anul 2019, dezbaterile asupra iniţiativei legislative au avut loc pe parcursul a peste 20 de şedinţe, soldate, în data de 12 octombrie 2020, cu un prim raport de adoptare cu amendamente.

Ca urmare a deciziei Comitetului liderilor grupurilor parlamentare din data de 16 noiembrie 2022, propunerea legislativă a fost retrimisă Comisiei  pentru muncă şi protecţie socială în vederea examinării şi depunerii unui nou raport.

În cadrul dezbaterilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială în colaborare cu Ministerul Muncii si Solidarității Sociale şi reprezentanții organizațiilor sindicale și patronale, a preluat în  prevederile propunerii legislative recomandările primite din partea Organizației Internaționale a Muncii,

România şi-a asumat, prin PNRR, în cadrul Componentei 14 – Buna Guvernanţă – Investiţia 4 – Creşterea capacităţii organizaţiilor societăţii civile, de a promova cetăţenia activă, de a se angaja profesional în planificarea şi implementarea politicilor publice privind drepturile sociale abordate de PNRR.

În vederea îndeplinirii cerințelor Jalonului 499 din cadrul PNRR privind Legea Dialogului Social, care prevede un dialog social şi o negociere colectivă semnificativă şi oportună, au avut loc noi discuţii cu partenerii sociali reprezentantivi la nivel naţional.

Astfel, au fost au fost adoptate amendamente prin care se reglementează:

 • Introducerea noţiunii de lucrător independent în scopul obţinerii dreptului acestora de a constitui sau de a adera la un sindicat. Acest drept le este recunoscut și șomerilor.
 • Stabilirea unei proceduri clare de alegere a reprezentanţilor angajaţilor, precum şi a unui număr de reprezentanţi aleşi ai angajaţilor, de comun acord cu angajatorul, în funcție de numărul total de angajați/lucrători. Dacă nu se realizează acordul, numărul de reprezentanți aleși ai angajaţilor este stabilit prin lege, respectiv cel puţin 2 şi cel mult 6.
 • Modificarea numărului de angajaţi necesar constituirii unui sindicat, de la cel puţin 3, la cel puțin 10 angajați din aceeași unitate sau cel puțin 20 de angajați din unități diferite ale aceluiași sector de activitate.
 • Dobândirea personalităţii juridice a sindicatului de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de acordare a personalităţii juridice, şi nu de la data înscrierii hotărârii judecătoreşti definitive în registrul special existent la instanţă.
 • Modificarea iniţiativei negocierii colective, în sensul în care ea va aparţine oricăruia dintre partenerii sociali, nu doar angajatorului sau organizaţiei patronale. De asemenea, iniţiatorului negocierii  colective îi revine obligaţia de a convoca toate părţile îndreptăţite în vederea negocierii contractului colectiv de muncă.
 • eliminarea interdicției prin care organizațiile sindicale se puteau afilia doar la o organizaţie sindicală de nivel superior;
 • obligația angajatorului ca, cel puțin o dată pe an, să permită organizarea unei sesiuni publice de informare privind drepturile individuale și colective ale angajaților la care să participe și reprezentanţii federaţiilor;
 • reducerea la 35% a pragului de reprezentativitate, cu reglementarea coerentă a procedurii de negociere colectivă pentru acoperirea extinsă a intereselor tuturor angajaților;
 • reducerea pragului privind criteriile reprezentativității la nivel sectorial pentru organizaţiile sindicale, de la 7% la 5% din efectivul angajaţilor economiei naţionale;
 • asigurarea dreptului de participare la negocierile colective a sindicatelor nereprezentative legal constituite la nivel de unitate şi neafiliate la federații  sindicale din sectorul de negociere colectivă;
 • scăderea pragului de negociere colectivă obligatorie la nivelul unităţii care are cel puţin 10 angajaţi, precum şi la nivel de sector de negociere colectivă;
 • posibilitatea negocierii contractelor colective de muncă la nivel național;
 • în lipsa sindicatelor reprezentative la nivelul unităţii, pentru a declara grevă, s-a redus pragul de la jumătate plus unu din numărul angajaților unității la  cel puţin o pătrime din numărul acestora;
 • s-a redefinit noţiunea de sectoare de activitate în „sectoare de negociere colectivă” la care partenerii sociali convin să negocieze colectiv;
 • s-au completat atribuțiile Consiliului Național Tripartit, care va fi însărcinat, printre altele, și cu reexaminarea Convențiilor OIM neratificate și a Recomandărilor OIM.

”Ne dorim ca prin intermediul noii legi a dialogului social votată astăzi să venim în sprijinul comunicării și susținerii dialogului social pentru toate părțile implicate.

Noile reglementări sunt menite să contribuie la flexibilizarea constituirii organizațiilor partenerilor sociali – organizații sindicale, respectiv patronale și la facilitarea negocierii colective la nivel de unitate, grup de unități, la nivel sectorial şi la nivel naţional, având la bază ideea conform căreia un dialog social de tip proactiv, transparent și constructiv, poate contribui la creșterea nivelului de trai, respectiv de confort social, atât al angajaților, cât și al angajatorilor, și la pace socială”, a declarat președintele Comisiei de Muncă din Camera Deputaților, deputatul PSD de Vaslui, Adrian Solomon.

Print Friendly, PDF & Email

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.