ANUNȚ COMUNA STĂNILEȘTI

0
286“Subscrisa, U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, cu sediul în comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, cod fiscl 3552093, telefon 0235/483.019,  e-mail contact@primariastanilesti.ro, anunţă demararea procedurii ÎNCHIRIERII prin atribuire directă a suprafeţelor de pajişte care fac parte din domeniul privat al U.A.T. Comuna Stănileşti,  judeţul Vaslui, după cum urmează:

1. Suprafaţă totală pajişte: 29,82 ha.

Ședința publică pentru atribuirea directă vor avea loc în data de 18.05.2023, ora 10.00 la sediul Primăriei Stănileşti,Comuna Stănileşti judeţul Vaslui, Sala de Consiliu.

Înscrierile se fac la sediul Primăriei Stănileşti din data de 05.05.2023, ora 8.00 până în data de 15.05.2023, ora 16.00. Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii de animale persoane fizice ori juridice cu sediul / domiciliul exploatației pe raza U.A.T. Stănileşti și cu animalele înscrise în RNE al  U.A.T. Comuna Stănileşti.

Suprafețele e pășune care fac obiectul procedurii de atribuire, condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de închiriere ce poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate la secretariatul Primăriei Comunei Stănileşti, str. Dimitrie Cantemir,                         Nr. 228, localitatea Stănilești, comuna Stănilești, județul Vaslui, începând cu data de                            05.05.2023, ora 8.00.

Nivelul minim al chiriei anuale este de 200 lei/ha/an.

            Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor aferente procedurilor menţionate este Tribunalul Vaslui.

            Alte detalii pot fi obţinute la sediul primăriei comunei Stănileşti, în intervalul                      luni-vineri, 08.00 – 16.00, sau la telefon/fax 0235/483.019, 0235/483.122, e-mail contact@primariastanilesti.ro.”

PRIMAR,

TOFAN GĂBIȘOR