Anunț decizie APM ”Puț forat în Grădina Publică Bârlad”, Municipiul Bârlad

0
24901

„MUNICIPIUL BÂRLAD,  titular al proiectului „Amenajare put forat grădina publică”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare put forat gradina publica” propus a fiamplasat în județul Vaslui, mun. Bârlad, b-dul Republicii, nr. 281.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni – joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui”.