ANUNȚ ÎNCADRARE VĂRĂRIEI

0
2955

Nr.28035/21.06.2023

„MUNICIPIUL BÂRLAD,  titular al proiectului „Amenajare parcări, trotuare, spații verzi în strada Vărăriei, nr. 40A, 40B, 40C”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare parcări, trotuare, spații verzi în strada Vărăriei, nr. 40A, 40B, 40C” propus a fiamplasat în intravilanul municipiului Bârlad, str. Vărăriei, nr. 40A, 40B, 40C, NC 81277; 81279; 81273, județul Vaslui. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni – joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui”.