Anunț Primăria Mun. Bârlad – al doilea anunț public SIDU

0
293
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BÂRLAD  
ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI  

Strada 1 Decembrie nr. 21  Telefon: 0235/411760  Fax: 0235/416867 www.primariabarlad.ro

Nr. 27191 din 15.06.2023

Al doilea anunț public la depunerea solicitării pentru a se decide dacă Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bârlad 2021-2027, revizia 2 se supune procedurii evaluării de mediu, conform H.G. nr 1076/2004

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bârlad având sediul în Str.1 Decembrie nr. 21, Municipiul Bârlad, titular al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bârlad 2021-2027, revizia 2 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bârlad 2021-2027, revizia 2 poate fi consultată la sediul APM cu sediul în str. Călugăreni, nr. 63, Municipiul Vaslui, de luni până vineri între orele 800 – 1600.

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Vaslui, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Data: 15.06.2023

PRIMAR

Av. Dumitru Boroș.