ANUNȚ – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI

0
606

„U.A.T. VASLUI,  titular al proiectului „Extinderea rețelei de canalizare pluvială zona străzilor Valentin Silvestru – Ștefan Procopiu, mun. Vaslui, jud. Vaslui, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extinderea rețelei de canalizare pluvială zona străzilor Valentin Silvestru – Ștefan Procopiu, mun. Vaslui, jud. Vaslui propus a fiamplasat în județul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Călugăreni și Fabricii. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni – joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui”.