ANUNȚ PUBLIC

0
157


SĂRDARIU VIORICA, titular al Planului Urbanistic Zonal
pentru: "Operațiuni notariale: Dezmembrare imobil cu
nr. cad. 73477 în 10 loturi" propus a fi amplasat în orașul
Negrești, str. Aleea Nucilor, CF 73477, anunţă publicul
interesat asupra deciziei Comitetului Special Constituit
prin Decizia nr. 222/07.12.2012 emisă de APM Vaslui, că
planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără
aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.
Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a
acestei decizii în scris la sediul APM Vaslui, str. Călugăreni,
nr. 63, în termen de 10 zile calendaristice de la data
apariţiei prezentului anunţ.