Aveți o afacere în Vaslui și ați închis obloanele în starea de urgență? Primarul Vasluiului propune reducerea impozitelor!

0
236

VESTE BUNĂ… Primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavăl a depus, în dezbatere publică, procedura privind reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50%. O procedură care se va aplica pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, săîși întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

„Proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembri 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii impozitului pe clădiri, însoțită de o declarație pe propria răspundere. Totodată, țin să informez proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere vor menționa:

  • – adresa clădirii/clădirilor pentru care se solicită reducerea impozitului;
  • – în cazul întreruperii totale sau parțiale a activității economice doar pentru o cotă parte dintr-o clădire, contribuabilul va menționa în declarație valoarea impozabilă a cotei părți pentru care solicită reducerea impozitului;
  • – întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, sau întreruperea parțială a activității economice”,

anunță primarul Pavăl, care vrea să ajute firmele care au suferit pierderi în perioada stării de urgență.

În cazul proprietarilor din municipiul Vaslui care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

  • a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;
  • b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.