Biserica Ortodoxă nu este numai despre episcopi și preoți, spune Episcopul Hușilor

0
272
Advertisement

CONCLUZIE NECESARĂ… Biserica este poporul lui Dumnezeu adunat în rugăciune, ca să se împărtășească, să preaslăvească numele Său și să trăiască credința, este crezul Prea-Sfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor.

„Noi toți suntem Biserica, nu numai episcopii și preoții. Se poate observa că orice discurs despre Biserică, fie că este pozitiv, fie că este negativ, face referire doar la episcopi și la preoți, de parcă credincioșii sau chiar cel care vorbește nu ar face parte din ea. Din nefericire, este o înțelegere eronată”,

explică PS Ignatie, pe fondul unor informații dureroase apărute în presă, în ultimul timp, la adresa fostei conduceri a Eparhiei Hușilor.

Preasfinția Sa a arătat că Duhul Sfânt a produs o schimbare radicală în viața Apostolilor:

„Biserica este un Eveniment. Ea a fost constituită în urma evenimentului Pogorârii Duhului Sfânt, în chip de limbi de foc, asupra Apostolilor, care erau adunați pe colina Sionului din Ierusalim, în foișorul cel de sus. Biserica este constituită prin putere de sus.

În urma acestui eveniment, Apostolii, din oameni simpli, fricoși, neînțelepți și neînvățați, au devenit, prin puterea Duhului Sfânt, oameni curajoși, înțelepți, care au cucerit lumea întreagă, propovăduindu-L pe Hristos Cel răstignit și înviat.

Focul Duhului Sfânt s-a pogorât din cer și i-a schimbat. Este focul schimbării.

Sfântul Diadoh al Foticeii spune că Duhul Sfânt se coboară în chip de limbi de foc tocmai pentru a înțelege că are loc o schimbare.

Se schimbă ceva în sufletele Apostolilor, și ei devin martorii și mărturisitorii neînfricați ai lui Hristos, până la marginile lumii.

În urma acestei schimbări, a focului care le-a cuprins întreaga ființă, Sfântul Apostol Petru – cel căruia îi era teamă, mai înainte, de o biată slujnică, în casa arhiereului Caiafa, când s-a lepădat de Hristos – se ridică și le vorbește celor care erau adunați la sărbătoarea Cincizecimii iudaice”.

Totodată, Ierarhul Hușilor a explicat motivul pentru care evreii erau adunați din toată lumea, în acele zile, la Ierusalim, arătând că Pogorârea Duhului Sfânt desăvârșește primirea Legii de pe Muntele Sinai:

„Pogorârea Duhului Sfânt coincide cu una dintre sărbătorile evreilor, sărbătoarea șavuot. Evreii, la cincizeci de zile după sărbătoarea Paștilor – care le aducea aminte de izbăvirea lor din robia egipteană și de mâncarea mielului – sărbătoreau momentul primirii Tablelor Legii de la Dumnezeu, în mâinile lui Moise.

În limba ebraică, «șavuot» înseamnă legământ, reînoirea legământului. Atunci se adunau evreii din lumea întreagă, mai cu seamă cei din diaspora ebraică. Aveau datoria morală de a veni la Ierusalim.

În această zi a venit Duhul Sfânt, ca în felul acesta să ni se spună că legământul nostru, al fiecăruia, este venirea Duhului Sfânt în viața noastră”.

Părintele Episcop Ignatie a subliniat realitatea că Biserica este comunitatea celor care se roagă și se împărtășesc cu Sfintele Taine:

„În urma cuvântării rostite de Sfântul Apostol Petru, s-au convertit, la un alt mod de existență, în Hristos, ca la trei mii de suflete. În felul acesta s-a format Biserica lui Hristos.

Biserica este adunarea poporului lui Dumnezeu. Noi suntem Biserica.

Părintele Dumitru Stăniloae spunea, foarte frumos, că «Biserica este comunitatea rugătoare a celor care știu că, prin rugăciune, primesc puterea și harul lui Dumnezeu».

Biserica este comunitatea celor care se roagă. Apostolii, în Ierusalim, erau în stare de rugăciune. Duhul Sfânt vine în viața noastră când suntem în stare de rugăciune.

În limba greacă, pentru cuvântul «Biserică», avem un substantiv extrem de sugestiv: «ecclesia». Înseamnă «adunare a celor chemați cu un anume scop».

Noi suntem Biserica celor care am fost chemați de Dumnezeu cu un anume scop. Scopul este să ne împărtășim cu Trupul și Sângele lui Hristos”,

a conchis înaltul prelat.

Print Friendly, PDF & Email