Camera de Comert a judetului Vaslui si-a umplut calendarul de activitãti pentru 2021

0
5722


PROPUNERI….Dupã un an în care pandemia a paralizat întreaga activiate a societãtii vasluiene, Camera de Comert, Industrie si Agriculturã Vaslui încearcã sã revinã la normalitatea dictatã de restrictii. În acest sens, pentru anul 2021, reprezentantii Camerei vin în fata antreprenorilor vasluieni si nu numai , cu un set de propuneri de activitãti considerate strategice. Propunerile sunt legate de consolidarea pozitiei Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã Vaslui în calitate de organizatie reprezentativã a comunitãtii de afaceri judetene.De asemenea, se are în vedere apãrarea intereselor generale ale companiilor si asigurarea reprezentãrii acestora prin consolidarea colaborãrii cu institutiile administratiei publice si printr-un dialog sustinut cu decidentii. O altã propunere este legatã de sprijinirea ofertei de afaceri a antreprenorilor judetului prin înscrierea în Catalogul Firmelor si promovarea înscrierii pe platforme de contacte de afaceri (misiuni economice, expozitii în format virtual, forumuri economice organizate în sistem online), aspect menit sã genereze vizibilitate pentru firmele vasluiene si oportunitãti de dezvoltare sporite.

Urmeazã cresterea nivelului digitalizãrii serviciilor CCIA Vaslui dedicate initierii si dezvoltãrii afacerilor si îmbunãtãtirea continuã a calitãtii acestora, pregãtirea fortei de muncã si adaptarea corespunzãtoare a calificãrilor la nevoile economiei reale prin: actiuni de consiliere a firmelor, identificare necesar de formare, realizarea si derularea de programe de formare profesionalã pentru salariati.

De asemenea, se are în vedere cresterea implicãrii CCIA Vaslui în sistemul de formare profesionalã, inclusiv pentru învãtãmântul profesional dual, în vederea depãsirii crizei fortei de muncã calificate si cresterii productivitãtii companiilor si stimularea oportunitãtilor de networking, consiliere în afaceri si dezvoltare a initiativelor de tip start-up prin folosirea de platforme de lucru în format fizic (întâlniri de lucru, programe de formare continuã), sau în format online.

Si tot pentru anul 2021, Camera de Comert, Industrie si Agriculturã a judetului Vaslui a realizat si va realiza, pânã la sfârsitul anului, o serie de proiecte menite sã îmbunãtãteascã mediul de afaceri vasluian dar si colaborarea cu antreprenorii din Republica Moldova. Iatã proiectele derulate si propuse pentru anul acesta:

  1. Organizarea unei misiuni economice în Republica Moldova, în vederea identificãrii de noi oportunitãti de afaceri si dezvoltãrii relatiilor intercamerale cu tara vecinã- ianuarie 2021;
  2. Organizarea, împreunã cu EBT Bucuresti, a WEBINARULUI „Codul Muncii, ultimele modificãri legislative”. Actiunea îsi propune abordarea urmãtoarelor teme: norme aplicabile raporturilor de muncã în contextul crizei Covid 19; kursarbeit; telemunca; lucrãtorii pe platformele digitale; probleme privind protectia datelor personale ale lucrãtorilor la distantã;acordul privind utilizarea echipamentelor salariatului; sume neimpozabile; suspendarea contractului de muncã potrivit Legii nr. 298/2020- aprilie 2021; 
  3. Monitorizarea programelor de desfãsurare ale manifestãrilor economice internationale (expozitii, forumuri de afaceri) organizate în format virtual (online) si informarea corespunzãtoare a membrilor CCIA Vaslui în vederea participãrii la aceste actiuni; agendele de desfãsurare ale manifestãrilor internationale de interes pentru comunitatea economicã localã vor fi încãrcate si pe pagina CCIA Vaslui de pe retelele de socializare – ianuarie-decembrie 2021;
  4. Ciclu de seminarii/webinarii, întâlniri de informare si constientizare sub genericele Competit si Împreunã pentru noi oportunitãti în Regiunea NE, în vederea atragerii salariatilor companiilor în activitãti de formare profesionalã continuã si dezvoltare personalã- aprilie-decembrie 2021;
  5. Participãri la sesiuni de lucru ale Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Consortiului Regional si în cadrul oricãror proiecte care pun în discutie problematica învãtãmântului profesional si tehnic si implementarea sistemului de învãtãmânt dual; culegerea de date din teren si comunicarea de informatii cãtre ISJ Vaslui privind necesarul real de formare profesionalã al firmelor – sem. I, sem. II 2021;
  6. Organizarea de WEBINARII împreunã cu Centrul de Formare Antreprenorialã al CCI a Republica Moldova pe teme de interes actual: managementul la distantã; atragerea de noi clienti; managementul vânzãrilor – aprilie-mai 2021;
  7. Organizarea de misiuni economice în sistem online (pe destinatii de interes pentru comunitatea localã de afaceri) împreunã cu alte organizatii din tarã si strãinãtate care promoveazã si faciliteazã contactele de afaceri pe platforme virtuale-mai-decembrie 2021;
  8. Organizarea TOPULUI FIRMELOR VASLUI pentru rezultatele financiare ale anului 2021- cel mai mare eveniment de afaceri al anului, în format online, sau fizic, functie de conditiile epidemiologice ale perioadei- noiembrie 2021;
  9. Colaborarea cu Romexpo si alti operatori (interni si internationali) în domeniu la organizarea de manifestãri comerciale si expozitii, obtinerea de facilitãti pentru participarea expozantilor din judetul Vaslui la astfel de manifestãri organizate în spatiul virtual (sau, dupã caz, în format fizic, functie de contextul epidemiologic)- aprilie-decembrie 2021;
  10. Organizarea de programe de formare profesionalã, initiere, perfectionare, specializare, instruire, gratuit- în cadrul proiectelor derulate de CCIA Vaslui- sau cu platã, la solicitarea companiilor, sau a salariatilor acestora din oferta propusã de CCIA Vaslui (contabil, inspector SSM, inspector resurse umane, expert achizitii publice, competente antreprenoriale, competente digitale, manager proiect, formator, arhivar, responsabil cu gestionarea deseurilor, etc.); organizarea oricãror altor evenimente de interes (la cerere) solicitate de comunitatea de afaceri a judetului-ianuarie-decembrie 2021.