Directia de Asistentã Socialã – Primãria Municipiului Vaslui va celebra în acest an “NUNTA DE AUR” 2021.

Cu acest prilej vor fi sãrbatorite cuplurile ce au domiciliul pe raza municipiului Vaslui si care în acest an împlinesc 50 de ani de cãsãtorie (anul cãsãtoriei-1971, indiferent de localitatea în care s-a încheiat cãsãtoria).

ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICÃ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorialã GARCENI, din judetul VASLUI anuntã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 24 începând cu data de 19.04.2021, pe o perioadã de 60 de zile, la sediul Primariei GARCENI

Lansarea proiectului „Achiziția de echipamente în scopul creșterii competitivității SC VERONMAX SRL NE ”

Lansarea proiectului „Achiziția de echipamente în scopul creșterii competitivității SC VERONMAX SRL NE ”

VERONMAX SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE ÎN SCOPUL CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII SC VERONMAX SRL NE”, cod MySMIS 2014+: 133812, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, conform contractului de finanțare nr. 6724/2021.
Valoarea totală a proiectului este de 1.419.690,81 lei cu o valoare totală eligibilă de 1.181.023 lei din care valoarea totală a contribuției publice este de 944.818,40.

Anunț licitație Primăria com. Stănilești

În temeiul prevederilor O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi ale H.C.L. Stănileşti Nr. 10/26.02.2021, U.A.T. Comuna Stănileşti, județul Vaslui, cu sediul în comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, CUI 3552093,  anunță concesionarea prin licitație publică deschisă, cu ofertă în plic închis, pentru o perioadă de  5 ani a următoarelor suprafețe de teren, categorie de folosință “arabil”, apaținând domeniului privat al U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în scopul desfăşurării de activităţi cu specific agricol:

Anunțul Primăriei Vaslui despre termenele de plată ale impozitelor locale! Program prelungit la casierii!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, impozitele si taxele locale se achită pentru anul 2021, în două tranşe egale, cu termene … Read More

Facebook