Condiții mai dure pentru deținătorii de arme neletale din județul Vaslui

0
1257


Guvernul ia în calcul schimbarea legislației și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească toți cei care dețin arme neletale, inclusiv pentru posesorii de astfel de arme din județul Vaslui. Asta, după ce în ultima perioadă, la nivel național s-au întâmplat o serie de fapte grave, care au impus schimbarea legislației.Noul proiect de lege, trecut de Parlamentul României, prevede că “În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice autorizate să dețină arme neletale, dintre cele prevăzute în categoria D, pct.2 și 3 din anexa la Legea nr.295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a se prezenta la organul de poliție care le are în evidență, în vederea:

a) înscrierii armei/lor din certificatul de deținător în permisul de armă, în cazul celor care posedă un asemenea document;

b) obținerii permisului de armă, în cazul celor care nu posedă un asemeneade document, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la autorizarea portului și folosirii armelor neletale din categoria celor supuse autorizării.

(2) La împlinirea termenului stabilit la alin. (1), certificatele de deținător ale posesorilor armelor neletale prevăzute în categoria D, pct.2 și 3 din anexa la Legeanr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute la alin. (1), conferă titularilor exclusiv dreptul de a deține armele respective la adresa înscrisă în certificat.

(3) Persoanele juridice autorizate să dețină arme neletale, dintre cele prevăzute în categoria D, pct.2 și 3 din anexa la Legeanr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,au obligația ca până cel târziu la data expirării valabilității vizei certificatului de deținător, să se prezinte la organul de poliție care le are în evidență, în vederea:

a) înscrierii armei/lor din certificatul de deținător în autorizația de folosire, în cazul celor care posedă un asemenea document;

b) obținerii autorizației de folosire, în cazul celor care nu posedă un asemenea document, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la autorizarea folosirii armelor neletale din categoria celor supuse autorizării”.

Măsuri speciale pentru a preîntâmpina schimbarea armelor

“(1) Pentru garantarea faptului că armele de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de alarmă și armele de semnalizare nu pot fi transformate pentru a expulza o alice, un glonț sau un proiectil, prin acțiunea unui combustibil de propulsie,trebuie să fie îndepliniteurmătoarele cerințede ordin tehnic:

a) să fie în măsură să expulzeze muniție pirotehnică de semnalizare numai dacă pe gura țevii este fixat un adaptor;

b) să fie prevăzute cu un dispozitiv durabil, montat în interiorul armei, care să împiedice tragerea cu cartușe încărcate cu una sau mai multe alice ori unul sau mai multe gloanțe ori proiectile solide;

c) să fie concepute pentru un cartuș care figurează și respectă dimensiunile și standardele indicate în Tabelul nr. VIII din Tabelele cu dimensiuni pentru cartușe și camere stabilite de către Comisia internațională permanentă pentru identificarea armelor de calibru mic, în vigoare la data de 16.01.2019;

d) să nu poată fi modificate cu ajutorul unor instrumente obișnuite astfel încât să expulzeze sau să devină capabile să expulzeze o alică, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie;

e) componentele esențiale ale acestorasă fie construite astfel încât să nu poată fi montate sau utilizate drept componente esențiale ale armelor de foc;

f) înlăturarea sau modificarea țevilor să determine distrugerea și deteriorarea semnificativă a acestora;

g) atât camera cartușului, cât și țeava trebuie să fie deplasate, înclinate sau decalate, astfel încât să împiedice ca armele să fie încărcate cu muniție sau să tragă muniție;

h) să fie prevăzute cu obstacole inamovibile de-a lungul lungimii țevii, astfel încât o alică, un glonț sau un proiectil să nu poată trece prin țeavă prin acțiunea unui combustibil de propulsie și orice spațiu lăsat liber la nivelul țevii să nu depășească lungimea de 1 cm”, mai scrie în proiectul de lege trimis spre aprobare la Guvern.